Blogg

14 juni 2018

In absurdum – hur förhåller du dig till den visuella trenden

Liseberg, St1 och Klarna är exempel på varumärken som använder sig av absurda bilder i sin kommunikation. Absurda bilder bygger i hög grad på oväntade kontraster och surrealism. Semiotisk forskning visar att virala bilder har en gemensam nämnare – de innehåller ett överraskningselement, något oväntat som kombinerar en sanning med en kontrast. Beroende på ditt varumärkes identitet, behöver du balansera nivån av surrealism och kontrast.

Posted by Hanna Stolpe

Läs mer

20 april 2018

Att använda naturbilder för emotionella budskap

På söndag är det Earth day. Vi har alltid använt naturen i vårt historieberättande för emotionellt laddade metaforer. Vilket budskap du än vill förmedla, kan du visualisera det med en naturbild.

Posted by Karin Sandelin

Läs mer

9 mars 2018

Naturreferenser och hållbarhet i varumärkesprofilering. Gömställen eller glömställen?

När kylan hänger i både vädermässigt, politiskt och estetiskt behövs små göm/glömställen som skapar friluftskänsla ända in benmärgen. Läs mer om drivkrafter och tendenser inom sensorisk marknadsföring.

Posted by Hanna Stolpe

Läs mer

22 februari 2018

Att bygga trovärdighet

Vi vill ha gott anseende och vara trovärdiga. Vi vill kommunicera relevanta budskap som gör avtryck. Vi vill få uppmärksamhet. Hur? Svaret får vi genom semiotik, en forskningsmetod som behandlar allt som kommunikation. Den förklarar vem vi är, vad vi står för, vårt perspektiv och våra drivkrafter.

Posted by Sensemiotics

Läs mer

‹ Föregående Visar 6-9 av 9.