You are here

2018-06-14

In absurdum – hur förhåller du dig till den visuella trenden

Liseberg, St1 och Klarna är exempel på varumärken som använder sig av absurda bilder i sin kommunikation. Absurda bilder bygger i hög grad på oväntade kontraster och surrealism. Semiotisk forskning visar att virala bilder har en gemensam nämnare – de innehåller ett överraskningselement, något oväntat som kombinerar en sanning med en kontrast. Beroende på ditt varumärkes identitet, behöver du balansera nivån av surrealism och kontrast.

Vi har tillsammans med Johnér Bildbyrå rett ut vad absurda bilder signalerar och hur du bäst kan använda dem i din kommunikation. Behöver ni guidning i era bildval? Vi analyserar och positionerar er kommunikation, så att ni kan bygga strategier för tydligare varumärken.

Ett lekfullt uttryck
Står ditt varumärke för spontan lekfullhet? Då kan du gå all in i absurditeten. Tala till din målgrupps behov av stimulans och överraskande upplevelser genom att utmana blicken eller leka med normer, beroende på ditt varumärkes identitet. Undvik obehagliga eller skrämmande motiv och satsa på de flirtigt lekfulla och naivistiska bilderna.

 

När du vill visa "edge"
Eller står ditt varumärke för konfrontativ utmaning? Även här kan du vara ohämmad i ditt val av höjd på absurditet. Kanske vill du visa ståndpunkt i en fråga, då är den absurda bilden perfekt för ditt ändamål. På så sätt blir den absurda bildens effekt varumärkesbyggande på flera nivåer. Undvik klichéer och stereotypa motiv.

Trygg eller kompetent
Står ditt varumärke för vägledande trygghet eller strukturerad kompetens? Som förser målgruppens introverta och eftertänksamma behov? Då kan den absurda bilden vara direkt skadlig för bilden av ditt varumärke. Jobba istället med små kontraster i form av empatiska påminnelser eller intellektuellt, smarta poänger. Undvik abstrakta och osakliga motiv.

Obehagligt absurd
Är ni istället ett rebelliskt livsstilsvarumärke som vill ”skaka om” betraktaren? Då kan du använda skrämmande och obehagliga absurda bilder för en målgrupp som har ett behov av att visa upp sitt rebelliska inre, oputsat och ocensurerat. Undvik stötande bilder med stereotypa ingredienser som kan verka stötande för en grupp på fel sätt – ett olämpligt sätt.

Gör en omvärldsanalys för nu och då
När du jobbar med chockerande absurda bildval behöver du, förutom att vara säker på varumärkesposition och tonalitet, även vara uppdaterad i omvärldsanalysen i både nutid och historia. Webben är ett ostrukturerat arkiv bortkopplat från tid och rum. Digitalt material kan lätt användas för andra syften än vad som var tänkt från början. Gamla inlägg som inte var menade att stöta någon i stunden eller i den kontexten kan plockas upp om tio år eller i andra sammanhang och få stora negativa konsekvenser – för att världen är föränderlig. Digitalt material kolliderar med andra platser, tider och kulturer där innehållet får nya betydelser.

I snabba informationsflöden som på Facebook och Instagram läser användaren bilden som en text. Bilden blir budskapet och intentionen från avsändaren kan lätt misstolkas och förvrängas. Idag när förtroende och autenticitet står högst upp på agendan är det därför klokt att tänka två gånger.

 

 

Hanna Stolpe

Marketing communication

+46 (0)76-5362215

Kreativ marknadskommunikatör och innehållskreatör med särskilt intresse för mediekultur och varumärken.

Share Image: 
absurda bilder