You are here

2023-06-19

Nu lanseras tekniska räckvidder på podcasts från Poddindex i Sesame

Från och med ORVESTO Konsument 2023:1 kommer tekniskt mätta och validerade räckvidder från Poddindex att integreras i Sesame tillsammans med de tusentals unika målgrupperna i ORVESTO.

Genom modellering och kalibrering av räckviddsnivåerna från ett antal poddar från Poddindex (teknisk medieräckvidd/lyssnare och nedladdningar/lyssningar) mot ORVESTO Konsument enas nu den gemensamma valutan för marknaden även i Sesame.

I ORVESTO Konsument finns från och med databasen 2023:1 tekniska räckvidder för poddar från de mediehus som ingår i Poddindex och även mäter sina poddar i ORVESTO, dvs Sveriges Radio, Bauer och ACAST. Initiativet är ett samarbete mellan Kantar Media och Poddindex för att skapa en ökad jämförbarhet mot andra medieslag i mediaplanering och utvärdering av marknadsinvesteringar samt skapa mer synlighet och transparens för podcastmediet. Tidigare har specifika podcasts i ORVESTO mätts genom en frekvensfråga där respondenter fått uppskatta sitt lyssnande under mer en generell period och viktat efter veckolyssnare, nu kommer den tekniska räckvidden från Poddindex publiceras som en genomsnittlig vecka under ORVESTO Konsument tertialet.

I Sesame blir det nu från 2023:1 möjligt att ta fram målgruppsdata från ORVESTO Konsument för alla poddar, skapa media planer, paketeringar/ totala nettoräckvidder för t ex ett mediehus, analysera frekvenser, dubbeltäckning med mera.

Alla Sesamekunder, kommer i samtliga databaser under 2023 att hitta den tekniska datan i Sesame för utvärdering mot andra medier och målgrupper. Poddindex tekniska data kommer dock fortsättningsvis precis som tidigare att vara publik i Mediafacts.

"Det här är ett viktigt initiativ där två olika mätmetoder kalibreras för att skapa en ännu starkare och tydligare mätning för poddar. Teknisk data från Poddindex, kombinerat med data från ORVESTO Konsument ger nya möjligheter till insikter vad gäller målgrupper och nettoräckvidd. Dels mellan olika poddar, men också tillsammans med andra medier. Det är efterlängtat!" - Mattias Björkman, Head of Digital Business Development, Bauer Media, Ordförande för Poddindex

"Det är bra att Poddindex flyttar in i Sesame tillsammans med data från ORVESTO så att man kan medieplanera i poddar efter målgrupper och konsumentbeteenden så att man når rätt publik i poddmediet. Det är även positivt ur ett Cross Media Measurement perspektiv så att man utifrån sina målgrupper kan planera var man vill placera sina annonser Cross Media i olika medieslag." - Peter Mackhé, Mediexpert Sveriges Annonsörer, ansvarig för Cross Media Measurement initiativ

Kalibreringen är ett första steg i utvecklingen av Podcast i ORVESTO/Sesame. Framöver hoppas vi kunna publicera tekniska medieräckvidder för fler poddar och mediehus samt eventuellt startade strömmar som ett bruttomått för att ytterligare möjlighet till medieplanering och optimering.

I ett ytterligare led utvecklas under hösten 2023 i Mediafacts en koppling mellan de genrer som podcasts är satta med och den målgruppsdata från ORVESTOS frekvensfråga som finns att tillgå. Det gör att användare av Mediafacts får tillgång till fördjupade data om podcasts.

Dessutom, ni vet väl att ORVESTO Konsument innehåller ett stort frågebatteri kring podcastlyssnande och beteende kring det? Frekvens, tidsåtgång, hur man lyssnar, vilken app/spelare, hur man hittar till nya poddar, genrer man lyssnar på, inställning till reklam i poddar med mera!

 

Kontakta oss om du har några frågor!

 

Maria Grip

Digital Specialist, Media Audit

073-639 44 10

Niklas Ekman

Client Director, Kantar Media

+46 701 842196

Johanna Ollevik

Client Manager, Kantar Media

+46 701 842075

Share Image: