Ladda ner: Ung Opinion

Ungas viktigaste frågor syns inte i det politiska nyhetsflödet. Hur påverkar det förtroendet för samhällsaktörer och möjligheten att fatta beslut om framtiden? Ladda ner uppdaterad rapport som nu innehåller även kunskap och inställning till EU:s beslutsfattande och ungas framtidssyn.

Orvesto Internet

ORVESTO® Internet​ för maj är nu publicerad!

ORVESTO® Internet möjliggör att digitala medier kan utvärderas i relation till andra mediekanaler som print, TV, radio, mm. Genom att följa en representativ panels digitala beteende via mobil, dator eller surfplatta mäter vi såväl räckvidder som djup målgruppsdata.

Anseendeindex för Myndigheter 2019

Anseendeindex Myndigheter 2019 är Kantar Sifos mätning av anseendet av Sveriges myndigheter. Kantar Sifos anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens tilltro eller intryck av till en viss myndighet. Det innehåller också bedömning av vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver myndigheten.

Oro hos svenskarna kring klimatet, men hopp kan vänta runt hörnet

Under juni genomförde vi en undersökning om svenska allmänhetens syn på klimatfråga. Här kan du läsa några sammanfattande kommentarer och möjliga konsekvenser för politiken, företagen och medierna.

Tradition och innovation – går de att förena?

Att hålla fast vid det gamla, samtidigt som det gäller att vara nyskapande kan kännas som en motsättning för många. Men så behöver det inte vara - innovation och tradition hör visst ihop. På vilket sätt kan du läsa om i detta blogginlägg, och vi presenterar även ett lysande exempel.

Våra senaste blogginlägg

Evenemang