KOMMUNICERA OCH AGERA RÄTT UNDER COVID-19

Covid-19 barometer är den ledande studien om hur corona påverkar konsumenternas beteenden, attityder och förväntningar över 30 marknader

Orvesto Internet

ORVESTO® Internet​ för februari är nu publicerad!

ORVESTO® Internet möjliggör att digitala medier kan utvärderas i relation till andra mediekanaler som print, TV, radio, mm. Genom att följa en representativ panels digitala beteende via mobil, dator eller surfplatta mäter vi såväl räckvidder som djup målgruppsdata.

Kundupplevelser i Corona-tider

Företag som ställer om snabbt och är lyhörda för kundernas känslomässiga behov under Coronaepidemin har en större chans att överleva när krisen är förbi.

Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen

Den här rapporten är en sammanställning av några insikter från våra undersökningar kring Covid-19 den senaste veckan.

Hur du säkerställer ditt varumärkes tillväxt när allt återgår till det normala

Ett on-demand webinar om hur varumärken bör agera för att bibehålla sin attraktionskraft under krisen och säkerställa en fortsatt tillväxt när allt återgår till det normala.

Våra senaste blogginlägg