Väljarbarometern 14 december 2018

Årets sista mätning på Kantar Sifos väljarbarometern!

Extraval ger ingen ny maktbalans  

Ser vi bara på dagens siffror skulle ett extraval inte påverka det parlamentariska läget. Det skall överhuvudtaget mycket till för att det skall ändras...

Bemötandet som proof point för ditt varumärke

Bemötandet kan vara helt avgörande för hur vi som besökare relaterar till varumärket. Att positionera sitt varumärke emotionellt handlar om att vara tydlig och konsekvent oavsett vem du bemöter.

Insamlingsorganisationer i tuff konkurrens

Många insamlingsorganisationer kämpar idag på en ändlig marknad. I ORVESTO Passion har ett femtiotal organisationer mätts i flera år och varje år ses listan på organisationer över.

ORVESTO målgrupper för programmatiska köp

Kantar Sifo i samarbete med Nordic Data Resources, lanserar ORVESTO målgrupper för programmatiska köp hos AdForm.

UNG OPINION

Ungas åsikter spelar roll. För att fatta rätt beslut om framtiden måste du först lyssna.

Kantar Sifo lanserar nu den återkommande opinionsundersökningen Ung Opinion.

Våra senaste blogginlägg

Evenemang