Bemötandet som proof point för ditt varumärke

Bemötandet kan vara helt avgörande för hur vi som besökare relaterar till varumärket. Att positionera sitt varumärke emotionellt handlar om att vara tydlig och konsekvent oavsett vem du bemöter.

Insamlingsorganisationer i tuff konkurrens

Många insamlingsorganisationer kämpar idag på en ändlig marknad. I ORVESTO Passion har ett femtiotal organisationer mätts i flera år och varje år ses listan på organisationer över.

ORVESTO målgrupper för programmatiska köp

Kantar Sifo i samarbete med Nordic Data Resources, lanserar ORVESTO målgrupper för programmatiska köp hos AdForm.

UNG OPINION

Ungas åsikter spelar roll. För att fatta rätt beslut om framtiden måste du först lyssna.

Kantar Sifo lanserar nu den återkommande opinionsundersökningen Ung Opinion.

SAMVERKAN FÖR ETT INKLUDERANDE OCH HÅLLBART ARBETSLIV – FRITT FRÅN TRAKASSERIER

Kantar Sifo presenterar ett samverkansprojekt för att ta fram ny kunskap för att hantera och förebygga sexuella trakasserier och skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv.

Våra senaste blogginlägg

Evenemang