Poddindex och Poddlyssnande - årsrapport 2022

Poddar växer fort som medie och intresset för investering i mediet ökar. Se vår femte utgåva av årsrapporten som innehåller topplistor, jämförelser av teknisk medieräckvidd för poddar samt intressanta insikter om poddlyssnande.

ORVESTO Konsument 2022:3

Nu är mediernas räckvidder för tredje kvartalet 2022 lanserade. Dessutom mediekonsumtion, sociodemografi, konsumtionsmönster och tusentals andra variabler av målgruppskaraktär i databasen.

ORVESTO Hållbarhet 2022

ORVESTO Hållbarhet 2022 kartlägger svenska folkets engagemang kring hållbarhetsfrågor med koppling till både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och har sin utgångspunkt från FN:s 17 klimatmål som ger ett ramverk för transparent struktur och affärsinitiativ inom hållbarhet.

Våra senaste blogginlägg