ANSEENDEINDEX INTRESSEORGANISATIONER 2018

Trovärdighet i media viktigaste drivkraften för organisationers anseende.

Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens tilltro eller intryck av till en viss organisation. Det innehåller också bedömning av vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver organisationen.

ORVESTO JUNIOR 2018

96 % AV ALLA BARN ÄR ONLINE

För vuxna kan det ibland vara svårt att uppfatta de nyanser som barnen själva tydligt ser, och därmed är en ökad insikt om barn och ungdomars värld ett måste för alla som försöker förstå dem.

Gör det själv lösningen för kundfeedback kan kosta mer än den smakar

I det här blogginlägget liknar vår kollega Jens Ammitzböll gör-det-själv-verktyg för kundupplevelse med 90-talets PowerPoint: som ett verktyg som kanske oftare stjälper än hjälper. 

VI LANSERAR SENSEMIOTICS – FÖR INSIKTER INOM SENSORIK OCH DIGITAL MEDIEFORSKNING

För att förstå hur kommunikation uppfattas krävs en helhetsbild. Sensemiotics validerar och analyserar alla delar av din kommunikation. Vi vägleder dig med insikter och råd från ett sensoriskt, semiotiskt och digitalt perspektiv, som en brygga mellan undersökningar och forskning, och praktiskt genomförande.

Väljarbarometern maj 2018

Vår väljarbarometer är Sveriges äldsta pågående väljarbarometer

Sexuella trakasserier i arbetslivet - resultat

Var nionde (11 %) kvinna mellan 18 och 29 år har utsatts för sexuella trakasserier i arbetslivet under de senaste 12 månaderna. Samma siffra, oavsett ålder, för alla kvinnor är 5 % och för män 1 %.

Anseendeindex Företag 2018

Fem företag tappar markant i anseende: Nordea, H&M, Volkswagen, If och Ericsson. Däremot ökar Arla, Vattenfall och IKEA anseendet.