Väljarbarometer augusti 2019

Inte mycket som hänt över sommaren och innan den nya liberala partiledarens politiska budskap tränger ut. En spännande sak är dock de stora åldersmässiga skillnaderna för partierna där M är störst bland de under 30 och S bland de över 65.

SEMINARIUM EKOLOGISK HÅLLBARHET OCH KOMMUNIKATION - INSIKTER FÖR FRAMTIDENS VARUMÄRKESSTRATEGIER

DEL 1 I EN SERIE AV SEMINARIER OM EKOLOGISK HÅLLBARHET FÖR FRAMTIDENS ORGANISATIONER. Ett seminarium om hur du kan ta strategiska beslut i din marknadskommunikation i frågan om miljö och klimat. 

Ladda ner: Ung Opinion

Ungas viktigaste frågor syns inte i det politiska nyhetsflödet. Hur påverkar det förtroendet för samhällsaktörer och möjligheten att fatta beslut om framtiden? Ladda ner uppdaterad rapport som nu innehåller även kunskap och inställning till EU:s beslutsfattande och ungas framtidssyn.

Anseendeindex för Myndigheter 2019

Anseendeindex Myndigheter 2019 är Kantar Sifos mätning av anseendet av Sveriges myndigheter. Kantar Sifos anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens tilltro eller intryck av till en viss myndighet. Det innehåller också bedömning av vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver myndigheten.

Oro hos svenskarna kring klimatet, men hopp kan vänta runt hörnet

Under juni genomförde vi en undersökning om svenska allmänhetens syn på klimatfrågan. Här kan du läsa några sammanfattande kommentarer och möjliga konsekvenser för politiken, företagen och medierna.

Våra senaste blogginlägg