Väljarbarometer september 2019

Den politiska hösten är nu inledd med riksdagens öppnande och budgeten för 2020. I den här mätningen finns det skäl att hålla ögonen på SDs uppgång och på Liberalernas siffra...

Frukostseminarium - Att bygga varumärke genom demokratisk process

Ett frukostseminarium om hur man bygger ett starkt varumärke med en konsekvent identitet, inom en demokratiskt driven organisation

5 råd för en mer mångsidig, icke-stereotyp representation av äldre

Representation av äldre i bilder ger oss föreställningar om hur det är att bli äldre. Här finns 5 råd för en icke-stereotyp representation av dem.

5 framgfångsfaktorer som styr de svenska lärosätenas anseende

Att ha koll på både de fem övergripande faktorerna och de mer specifika drivkrafterna är utgångspunkten för lärosäten som vill höja sitt anseende

Klyftan är mellan staten och landet, inte mellan staden och landet

En reflektion över den påstådda klyftan mellan stad och land och tilltron till det offentliga Sverige från undersökningen Anseendeindex Myndigheter.

Våra senaste blogginlägg