Blueprint for Brand Growth

What do 6.5 billion consumer data points and a decade of marketing insights teach us about Brand Growth?

Kantar now presents the most comprehensive analysis of what really matters for successful brand work. It is all brought together in Kantar’s Blueprint for Brand Growth that defines the future of marketing and offers you a simple and data-driven approach to prioritize your marketing investments and efforts.

ORVESTO Näringsliv 2023

Bemästra konsten att förstå dina B2B-målgrupper!

ORVESTO Näringsliv hjälper dig att generera datadrivna insikter om dina B2B-målgrupper så att du kan bli ännu mer träffsäker i din kommunikation med dem, och kan lättare nå dina mål.

Kantar Marketplace

Värdefulla insikter som stärker ditt varumärke

Öka förståelsen för konsumenten med en automatiserad marknadsundersökningsplattform som är designad för agil Market Research.

ORVESTO Konsument 2024:1

Nu är mediernas räckvidder för januari - april 2024 lanserade. Dessutom en stor mängd variabler av målgruppskaraktär, bl.a. intressen, värderingar, aktiviteter, varumärkeskännedom och -användning samt andra kommersiellt intressanta parametrar som beskriver den svenska befolkningens konsumtionsmönster, livsstil och mediekonsumtion. Allt du behöver veta för att förstå målgrupper och hur du kan nå dem.

Våra senaste blogginlägg