You are here

2023-03-23

Årsrapport poddar 2022 - Få en större förståelse för det växande ljudmediet

Denna vecka publicerades Poddindex årsrapport 2022 som visar hur utvecklingen för några av Sveriges mest populära poddar under 2022 sett ut. I denna femte utgåva av årsrapporten på ämnet poddar får du insikter om poddlyssnande från ORVESTO Konsument och kan ta del av trendspaningar. Rapporten innehåller också en jämförelse av den tekniska medieräckvidden för 2022 mot 2021.

Vi ser fortsatt utveckling mot mer digital konsumtion av ljud med bland annat en ökad tillgänglighet för podcasts. Poddar når nästan 32% av svenskarna på veckobasis och lyssnandet på fortsätter att poddar öka konstant. 79,5% av de som lyssnar på poddar veckovis säger att de lyssnar regelbundet på mellan 1-5 stycken podcasts, en ökning mot 2021, medan 15% av veckolyssnarna lyssnar på fler än 5 stycken poddar. Målgruppen som lyssnar på poddar växer sig större, går högre upp i åldrarna och har en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Totalt över året ökar den tekniska medieräckvidden generellt för nästan alla aktörer i Poddindex. I grafen kan man se utvecklingen för anslutna distributionsplattformar 2022 jämfört med 2021, vecka för vecka.

Målgrupperna och deras intressen

Mätningen av poddlyssnande genom ORVESTO Konsument visar på vikten av relevant och genuint innehåll i poddskapandet. ORVESTO Konsument mäter podcastlyssnandet av unika individer, där vi frågar folk om hur ofta de lyssnar på olika typer av podcasts. Vi kan se att det är mycket stora skillnader på vilka målgrupper som lyssnar på olika typer av poddar. Men det är tydligt att poddlyssnarna har stort intresse av att lyssna på poddar inom genrerna Intervjuer, Underhållning och Samhälle/Dokumentär.

Poddlyssnarna lyssnar i hög utsträckning också på annat innehåll, såsom streamad musik och ljudböcker. De flesta i målgruppen är dessutom aktiva på sociala medier.

Snittåldern på poddlyssnarna är 39,7 år en ökning med 2,2 år sedan 2021.

De största poddarna 2022

I vårt analysarbete har vi tagit fram en lista av de största poddarna i Sverige, baserat på teknisk medieräckvidd från Poddindex.

 

Bland aktörerna som är anslutna till Poddindex kan vi se en jämn utveckling och ökande engagemang hos lyssnare. Den tekniska medieräckvidden på Poddindex identifierar lyssnare baserat på unika spelare, oavsett vilken kanal som lyssnarna väljer. För att denna data ska registreras på Poddindex ska mottagaren ha lyssnat i minst 60 sekunder eller helt laddat ned avsnittet.


I en alltmer fragmenterad mediemarknad är förtroende mellan köpare och säljare av reklam- och annonsutrymmen av högsta vikt. Därför har den tekniska kommittén för Poddindex enats om hur teknisk medieräckvidd ska mätas och tagit fram denna gemensamma poddvaluta som gör det enkelt att jämföra poddar mot varandra på samma villkor. På så sätt kan du som köper annonser få en uppskattning om hur många individer du kan nå ut till och om annonslagret hos respektive podd så du tryggt kan planera dina medieköp.

Poddindex flyttar in i Mediafacts

Poddindex har därtill flyttat in i Mediafacts, Kantars onlinetjänst som tillhandahåller transparent, kontrollerad och aktuell fakta som bygger på flera datapunkter från Kantar. Med fokus på räckvidder, upplagor, webbstatistik, målgrupper och prisinformation är det ett naturligt steg att bygga in ett index för podcasts. Indexet i Mediafacts är liksom poddindex.se publikt, så att alla som vill kommer åt den publicerade datan.

 

Ladda ner hela rapporten här!

Maria Grip

Digital Specialist, Media Audit

073-639 44 10

Share Image: 
Årsrapport poddar 2022