Blogg

29 april 2021

Tapp för toppföretagen – förbättring för bankerna i botten

Kantar Sifo Anseendeindex Företag handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av ett visst företag. Det berättar också om vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver företagen.

Posted by Erik Lundbom

Läs mer

6 september 2017

Efter it-skandalen: Transportstyrelsen i anseendets bottenskikt

Nu sällar sig Transportstyrelsen till den grupp av myndigheter som har lägst förtroende i landet. Transportstyrelsen landar på -8 och har därmed det tredje lägsta anseendet Kantar Sifo har uppmätt bland myndigheter i år.

Posted by Toivo Sjörén

Läs mer

19 juni 2017

Nyckeln bakom svenska myndigheters ökade och minskade anseende

Folkets tillit är det offentliga Sveriges verkliga guldreserv. Hur har våra myndigheter förvaltat den förmögenheten under de senaste tolv månaderna? Lyckades Polismyndigheten vända sitt fallande anseende i och med terrordådet? Rubbas ens Skatteverkets anseende av högsta ledningens felsteg? Den 3 juli ger vi svaret.

Posted by Sonja von Lochow

Läs mer

1 mars 2017

Polisen: När det emotionella och rationella går isär

Möt en polis och känn dig trygg, Men kommer polisen verkligen om du ringer, när du behöver dem? Exakt där ligger brytpunkten mellan förtroende och anseende. Läs mer och välj ditt mått,

Posted by Toivo Sjörén

Läs mer

1 mars 2017

Anseende mäter både det rationella och emotionella

Alla val vi gör är inte enbart känslomässiga. Vår förmåga att bedöma prestation och kvalitet finns där och det är vad anseende-måttet tar hänsyn till. Också, förutom det känslomässiga. Båda ger avgörande information om vad som upprätthåller eller fallerar i jakten på ett gott anseende.

Posted by Toivo Sjörén

Läs mer

Visar 1-5 av 8. Nästa ›