Blogg

7 juli 2022

Kännedomen om företagens klimat- och miljöarbete fortfarande låg bland allmänheten

Hållbarhetsfrågor har blivit alltmer viktiga för företag och andra aktörer. Kantar Public undersöker därför hur mycket allmänheten känner till om företagens arbete här, vilken påverkan det har på företagens anseende samt vilka betyg de får.

Posted by Erik Lundbom

Läs mer

29 april 2021

Tapp för toppföretagen – förbättring för bankerna i botten

Kantar Sifo Anseendeindex Företag handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av ett visst företag. Det berättar också om vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver företagen.

Posted by Erik Lundbom

Läs mer

6 september 2017

Efter it-skandalen: Transportstyrelsen i anseendets bottenskikt

Nu sällar sig Transportstyrelsen till den grupp av myndigheter som har lägst förtroende i landet. Transportstyrelsen landar på -8 och har därmed det tredje lägsta anseendet Kantar Sifo har uppmätt bland myndigheter i år.

Posted by Toivo Sjörén

Läs mer

19 juni 2017

Nyckeln bakom svenska myndigheters ökade och minskade anseende

Folkets tillit är det offentliga Sveriges verkliga guldreserv. Hur har våra myndigheter förvaltat den förmögenheten under de senaste tolv månaderna? Lyckades Polismyndigheten vända sitt fallande anseende i och med terrordådet? Rubbas ens Skatteverkets anseende av högsta ledningens felsteg? Den 3 juli ger vi svaret.

Posted by Sonja von Lochow

Läs mer

1 mars 2017

Polisen: När det emotionella och rationella går isär

Möt en polis och känn dig trygg, Men kommer polisen verkligen om du ringer, när du behöver dem? Exakt där ligger brytpunkten mellan förtroende och anseende. Läs mer och välj ditt mått,

Posted by Toivo Sjörén

Läs mer

Visar 1-5 av 9. Nästa ›