You are here

Vi ger dig insikt i vad som är viktigt att agera på idag - och vad som bör inkluderas i hållbarhetsstrategin som framtida möjligheter för att leda förändring.

Kantar ger dig djup och bred kunskap och insikter i ditt hållbarhetsarbete
Konsten att integrera hållbarhetsprojekt med affärsplan och varumärke, utan att det riskerar att upplevas påklistrat och ytligt, är ofta problematiskt för många företag. Det här är frågor som vi kan hjälpa dig som varumärkesansvarig att bemöta. Vi erbjuder dig vägledning i allt från strategi för uppstart av hållbarhetsarbete, till implementering, kommunikationsfas och uppföljning.
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Block Contact: 

Jag vill bli kontaktad

Alternative header: 
Invert background: