Blogg

7 juli 2022

Kännedomen om företagens klimat- och miljöarbete fortfarande låg bland allmänheten

Hållbarhetsfrågor har blivit alltmer viktiga för företag och andra aktörer. Kantar Public undersöker därför hur mycket allmänheten känner till om företagens arbete här, vilken påverkan det har på företagens anseende samt vilka betyg de får.

Posted by Erik Lundbom

Läs mer

10 maj 2019

Mediebilden en vaccinering vid kriser

Utmaningen för en kommunikatör är att visa ledningen hur kommunikation gör nytta, hur den bidrar till organisationens måluppfyllelse, affärsstrategin eller verksamhetsnyttan. Anseende är ett sådant affärskritiskt mått.

Posted by Erik Lundbom

Läs mer

31 augusti 2018

Hur mycket påverkar mediebilden anseendet?

Vad är värdet av en utebliven mediekris? Går det att uppskatta värdet av en fördelaktig mediebild? Kopplingen mellan uppfattad mediebild och anseende är statistiskt belagd i Kantar Sifos anseendeindex för myndigheter.

Posted by Johan Orbe

Läs mer

19 mars 2018

Den viktiga allmänheten, ert anseende och medlemsnyttan

Varför är allmänheten viktig för en organisation med ett särintresse? Som tydligt nischade Elektrikerförbundet, Ledarna eller PRO? Vi frågade. Här är deras svar.

Posted by Johan Orbe

Läs mer

13 mars 2018

Ett högt anseende – kommunikation som gör verksamhetsnytta

Kommunikatörer i offentlig sektor har en särskild plats i mitt hjärta. Av personliga skäl – Landstinget i Värmland och Polismyndigheten Västra Götaland var mina första arbetsgivare som kommunikatör. Men också eftersom jag vet hur viktigt deras arbete är för tilliten till samh

Posted by Sonja von Lochow

Läs mer

Visar 1-5 av 14. Nästa ›