Blogg

16 Augusti 2017

När mailkorgen svämmar över– ett hot mot kundrelationen och kundens dröminvestering

Konsumenter blir allt mer digitala och ligger många gånger steget före handeln. Det ställer krav på butikerna vad gäller deras lojalitetsklubbar – hur man kommunicerar med kunden och vilka förmåner och erbjudanden man ger.

Posted by Ceclia Platzack

Läs mer

10 Juli 2017

Partiledartalens visuella budskap

Almedalsveckan är över och många pratar om vad som sas i de olika partiledartalen. Vilka nyckelfrågor togs upp, på vilket sätt och hur långa var talen… men få talar om en viktig ingrediens i talen, nämligen det visuella budskapet. Med bildsemiotik vill jag förklara hur valet av klädsel, styling och hur scenen inretts påverkar vår uppfattning av talet, talhållaren och partiet denne företräder. Semiotiken visar hur allt kommunicerar betydelser för oss som vi alla tolkar på ett omedvetet plan – betydelser vi förstår med hjälp av koder konstruerade genom social interaktion liksom kulturella och historiska företeelser.

Posted by Karin Sandelin

Läs mer

19 Juni 2017

Nyckeln bakom svenska myndigheters ökade och minskade anseende

Folkets tillit är det offentliga Sveriges verkliga guldreserv. Hur har våra myndigheter förvaltat den förmögenheten under de senaste tolv månaderna? Lyckades Polismyndigheten vända sitt fallande anseende i och med terrordådet? Rubbas ens Skatteverkets anseende av högsta ledningens felsteg? Den 3 juli ger vi svaret.

Posted by Sonja von Lochow

Läs mer

15 Juni 2017

Att vara äkta – bli en bättre bildkommunikatör

Att bilden har en avgörande roll i dagens kommunikation håller de flesta med om. Bilderna du använder säger något om vem du är och berättar vad du erbjuder. Dessutom signalerar dina bildval mängder av värden och betydelser som du kanske inte själv är medveten om.

Posted by Karin Sandelin

Läs mer

9 Juni 2017

Metaforen som försvann – i ett klimat där blyga blommor inte längre anses vara nog.

Under våren valde Kristdemokraterna att byta uttryck. Ännu ett parti valde bort en timid liten växt. Vad innebär ett sådant val för partiets signalerade uttryck? Vad säger de om sig själva med bytet av logotyp? Med bildsemiotik vill jag förklara varför jag tycker det här skiftet är så intressant och relevant.

Posted by Karin Sandelin

Läs mer

Visar 1-5 av 47. Nästa ›