Integritetspolicy för undersökningsdeltagare

Version 1, Skapad: 2018-04-26, Senast uppdaterad: 2023-02-01

Kantar är ett av världens ledande företag vad gäller insikter, analyser och konsulttjänster. I Sverige verkar vi i två olika bolag, Kantar Media Sweden AB och Kantar Sverige AB. Genom olika undersökningar kan vi samla in data som utgör viktiga beslutsunderlag för våra kunder, allt från myndigheter, företag och organisationer. Kantar Media hanterar datainsamling under varumärket Sifo. Eftersom vi opererar inom en förtroendebransch, tas integritetsfrågor på största allvar hos Kantar. Informationen vi samlar in, bearbetas till statistik och anonymiseras före rapportering, såvitt du själv inte uttryckligen samtyckt till annat. Vi behandlar alla personuppgifter och enskilda svar konfidentiellt. Med denna policy, ämnar vi att förmedla varför du kan känna dig trygg med Kantars behandling av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, om vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en levande individ, t.ex.: Namn, identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgift, nätidentifierare, bilder eller videofilmer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Varje åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs med personuppgifter är att anse som en behandling, oberoende om de utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på behandlingar av personuppgifter som vi på Kantar gör är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning samt användning. Begränsning, radering eller förstöring är andra exempel som också utgör behandlingar.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Kantar genomför undersökningar och datainsamling både mot privatpersoner (B2C) och företag (B2B). Denna policy förklarar hur vi samlar in, lagrar, bearbetar och använder de personuppgifter du tillhandahåller oss när du deltar i någon av våra intervjuer, undersökningar eller mätningar, vare sig detta sker genom att fylla i en webbundersökning eller ett postalt formulär, delta i en telefon- eller besöksintervju, intervjuas av oss på stan, eller delta i någon av våra passiva mätningar kring exempelvis internettrafik eller radiolyssnande.

När du deltar i någon av våra undersökningar, kan vi komma att ställa frågor om olika saker, t.ex. dina åsikter om saker och ting, men även demografiska faktorer, såsom din ålder, hemvist eller hushållssammansättning. Du kan alltid när som helst välja att avstå från att svara på frågor, eller avbryta din medverkan om du så önskar. Det är alltid frivilligt att delta i Kantars undersökningar.

Vi kommer enbart att samla in och behandla de uppgifter om dig som är ett behov för att kunna uppnå syftet med den specifika undersökningen eller behandlingen av data. 

Vi kommer aldrig att förvränga oss själva eller vad vi gör. Om du blir kontaktad av oss på ett sätt som bekymrar dig, exempelvis genom mail, telefon, brev, sms eller på stan, så vill vi gärna att du hör av dig till oss under "Kontakt".

Deltagare i Sifopanelen

Sifopanelen består av deltagare som är rekryterade för att svara på undersökningar online. Samtliga personer är rekryterade via slumpmässiga riksrepresentativa urval. Det går inte att själv anmäla sig till denna panel. Inga personuppgifter sparas för personer som bjuds in men som avböjer att gå med.

Ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bjuda in dig till våra panelundersökningar. Även frågor om intressen och demografiska faktorer, såsom ålder, hemvist eller hushållssammansättning kan registreras om du själv väljer att dela med dig av det, för att vi skall kunna bjuda in dig till undersökningar som är relevanta för din målgrupp. Du svarar sedan frivilligt på de undersökningar du bjuds in att delta i. Sifopanelen hanteras av Kantar Media.

Rättslig grund:

Samtycke

Alla som är medlemmar i Sifopanelen har samtyckt till detta i samband med rekryteringen.

Deltagare i Sifos kvalitativa panel

Som deltagare i vår kvalitativa panel får du möjlighet att delta i exempelvis gruppdiskussioner, djupintervjuer eller produkttester. Undersökningarna kan ske både på plats på något av våra kontor eller online. Den kvalitativa panelen hanteras av Kantar Media.

Medlemmar kan bjudas in av Sifo / Kantar Media i olika former, exempelvis genom förfrågan via mail, eller själv anmäla intresse genom att kontakta kval@sifo.se.

Ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bjuda in dig till våra panelundersökningar. Även frågor om intressen och demografiska faktorer, såsom ålder, hemvist eller hushållssammansättning kan registreras om du själv väljer att dela med dig av det, för att vi skall kunna bjuda in dig till undersökningar som är relevanta för din målgrupp. Du svarar sedan frivilligt på de undersökningar du bjuds in att delta i via mail.

Rättslig grund:

Samtycke

Alla som är medlemmar i Sifos kvalitativa panel har samtyckt till detta i samband med rekryteringen.

Deltagare i Mediepanelen

Vår mediepanel är en grupp av hushåll som via slumpmässiga urval valts ut att representera alla hushåll i Sverige. Med modern elektronisk mätutrustning registreras vilka radiokanaler varje person i dessa hushåll lyssnar på. Denna information överförs varje natt, och vi kan då beräkna lyssnarsiffror för hela befolkningen. En del av hushållet har blivit intervjuade av Sifo / Kantar Media angående radiovanor och en del av er har blivit slumpmässigt utvalda för att representera likande hushåll i ert område. Hushållens medlemskap i panelen är mycket viktigt för att vi ska kunna skapa en representativ panel. Mediepanelen hanteras av Kantar Media.

Som medlem av mediepanelen är du garanterad fullständig anonymitet. De få personer på Kantar Media som behandlar uppgifterna som hushållen ger oss, lyder under strikt tystnadsplikt.

Rättslig grund:

Samtycke

Samtliga medlemmar i Sifos lyssnarpanel har samtyckt till att ingå i panelen. 

Har du frågor? Kontakta vår support för lyssnarpanelen via mail: mediepanelen@sifo.se

Sifos internetpanel (Internetmätningen ORVESTO Internet)

ORVESTO Internet följer en representativ panel som består av svenska internetanvändare mellan 16-80 år. Genom att följa panelens digitala beteende oavsett om det är via mobil, dator eller surfplatta mäter vi såväl räckvidder som djup målgruppsdata vilket innebär att digital medier kan utvärderas i relation till andra mediekanaler som print, TV, Radio mm. Internetmätningen hanteras av Kantar Media. 

Rättslig grund:

Samtycke

Samtliga medlemmar i Sifos internetpanel (ORVESTO Internet) har samtyckt till att ingå i panelen.

Har du frågor? Kontakta vår support för internetpanelen via mail: internetmatningen@sifo.se

För mer information, läs integritetspolicyn för Sifos internetpanel (Internetmätningen ORVESTO Internet) här

Sverige Nu

Undersökningen är en av företagets största och genomförs både online samt postalt. Sverige Nu avser att undersöka hur olika grupper i Sverige utvecklas och förändras över tid, gällande bland annat intressen, attityder, aktiviteter, konsumtionsmönster och mediekonsumtion. Undersökningen hanteras av Kantar Media.

Deltagande i frågeformuläret
Inget av dina svar kan på något sätt kopplas till dig som individ, då de ifyllda formulären avidentifieras så snart de kommer in till oss. Svaren redovisas istället i form av statistiska tabeller och i databaser. I databaserna finns även spärrar som gör att det inte går att filtrera fram små grupper som skulle kunna riskera att identifiera enskilda individer.

Du kommer aldrig att bli kontaktad av våra kunder utifrån de svar som du lämnat till oss. De insamlade uppgifterna från Sverige Nu kommer endast att användas för marknadsundersökningsändamål.

Rättslig grund:

Samtycke till att bli återkontaktad
I Sverige Nu finns även en möjlighet att samtycka till att bli kontaktad av oss igen. Om du har samtyckt till detta sparar vi dina svar och kontaktuppgifter för att eventuellt återkontakta dig för fler marknadsundersökningar i framtiden. Senast två år efter avslutat undersökning bryts varje koppling mellan dig som individ och dina svar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. De insamlade uppgifterna från Sverige Nu kommer endast att användas för marknadsundersökningsändamål.

Samtycke
Samtycke att delta i undersökningen samlas in i samband med inbjudan till undersökningen. Deltagandet i undersökningen är frivilligt.

Har du frågor? Kontakta vår support för Sverige Nu via mediasupport@sifo.se. Ditt personliga inlogg hittar du på de brev du har fått av oss med inbjudan till undersökningen.

Prospera - syndikerade kundnöjdhetsundersökningar inom finans och juridik
Kantars Prospera-undersökningar är årliga syndikerade kundnöjdhetsundersökningar där vi intervjuar professionella köpare av de tjänster och produkter som erbjuds av de större Nordiska bankerna, andra finansiella aktörer som investmentbanker och fondbolag, samt affärsjuridiska advokatbyråer. Det främsta syftet med Prospera-undersökningarna är att ge våra uppdragsgivare feedback på vilka punkter de kan förbättra sin service till sina kunder och kunna jämföra sina resultat över tid samt gentemot andra aktörer på marknaden. Undersökningarna hanteras av Kantar Sverige AB.

Rättslig grund:

Intresseavvägning
Databasen över professionella köpare som är relevanta för Prospera-undersökningarna uppdateras kontinuerligt och tas fram av Kantar  i samarbete med våra uppdragsgivare. En grundförutsättning för de syndikerade Prospera-undersökningarna är att de genomförs på ett neutralt och objektivt sätt, vilket också innebär att Kantar Sifo ensamt bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av de personuppgifter som används. Alla deltagare i Prospera-undersökningarna garanteras även fullständig anonymitet.

Om du är deltagare, alternativt blivit kontaktad i samband med Prospera-undersökningarna, och önskar meddela att du inte vill att vi använder dina personuppgifter i samband med de årliga Prospera undersökningarna kan du maila info@tns-prospera.se alternativt ringa Kantars växel 08-507 420 00.

Navigare – Undersökningar inom hälsa och sjukvård
I Kantars Navigare-undersökningar intervjuar vi professionella inom hälsa- och sjukvård, på uppdrag av exempelvis läkemedelsföretag, offentliga organisationer och myndigheter. Det främsta syftet med Navigare-undersökningarna är att ge våra uppdragsgivare feedback på vilka punkter de kan förbättra sin service och sina produkter, ta fram bättre beslutsunderlag, förbättra kommunikation och utbildning och kunna jämföra sina resultat över tid. Undersökningarna hanteras av Kantar Sverige AB.

Rättslig grund:

Intresseavvägning
Databasen över professionella inom hälsa- och sjukvård som är relevanta för Navigare-undersökningarna uppdateras kontinuerligt och tas fram av Kantar i samarbete med våra uppdragsgivare. En grundförutsättning för Navigare-undersökningarna är att de genomförs på ett neutralt och objektivt sätt, vilket också innebär att Kantar ensamt bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av de personuppgifter som används. Alla deltagare i Navigare-undersökningarna garanteras även fullständig anonymitet.

Om du är deltagare, alternativt blivit kontaktad i samband med en Navigare-undersökning, och önskar meddela att du inte vill att vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig igen i någon av våra undersökningar kan du maila mailsvar@navigare.se alternativt ringa Kantars växel 08-507 420 00.

Övriga undersökningar

De flesta som vi kontaktar, utöver våra panelmedlemmar, dras slumpmässigt från databaser med offentliga uppgifter, men vi genomför också ett större antal undersökningar riktade mot våra uppdragsgivares kunder, så att de kan få in viktiga insikter för att kunna utveckla sin verksamhet. I de fall vi får urval med kontaktuppgifter från en uppdragsgivare kontaktar vi dig framför allt via telefon eller mail.

Urval med privatpersoner dras och köps in normalt in ifrån Bisnode, som bland annat hämtar information från SPAR (Statens Personadressregister). SPAR innehåller bl.a. information om namn, kön, ålder och kontaktuppgifter till alla personer som är folkbokförda i Sverige. All denna information är hämtad från offentliga register. Informationen används endast för den specifika undersökning de är framtagna för. Samma gäller för företagsurval, som även dem normalt köps in från Bisnode eller offentliga myndigheter. I dessa fall har du blivit slumpmässigt utvald. I förekommande fall kan vi även ha mottagit dina kontaktuppgifter från vår uppdragsgivare, eller letat upp dem på öppna sidor på internet och sociala medier.

De vanligaste sätten vi kontaktar dig som respondent på är via, telefon (via uppringning eller SMS), mail eller genom postala utskick.

Ibland kan vi vara intresserade av att komma i kontakt med en specifik målgrupp, till exempel personer mellan 20-29 år som bor i Stockholm, och är du då inom detta åldersspann och bor i Stockholm kan du således bli slumpmässigt inbjuden till någon av våra undersökningar.

Det är möjligt att anmäla sig till NIX-registret för att undvika att bli kontaktad angående direktreklam. Marknads- och opinionsundersökningar är emellertid undantagna från dessa bestämmelser, eftersom dessa undersökningar anses som viktiga utifrån ett allmänintresse. Vi är endast intresserade av dina åsikter och svar, och kommer aldrig att försöka sälja eller marknadsföra någon produkt till dig, varken i samband med eller till följd av medverkan i våra undersökningar.

Rättslig grund:

Intresseavvägning

Innan vi genomför en undersökning, gör vi en intresseavvägning för att utröna om ett berättigat intresse föreligger för oss eller vår uppdragsgivare att genomföra behandlingen av dina personuppgifter. Vilken rättslig grund som gäller för just den undersökningen du blivit inbjuden till kan dock skilja sig beroende på undersökning. Du har alltid rätt att invända mot behandlingen och motsätta dig fortsatt behandling. Läs mer om hur du åberopar dina rättigheter som registrerad under avsnittet ”Dina rättigheter som registrerad”.

Vi behandlar dina svar konfidentiellt

Vår uppgift är att ge en korrekt bild av befolkningens åsikter, attityder och beteenden. För att kunna uppnå detta, och få en så representativ bild som möjligt, är det viktigt att så många som möjligt av de vi frågar om deltagande också vill delta i våra undersökningar. Genom att delta i våra undersökningar får du möjlighet att dela med dig av dina synpunkter och påverka samhällsutvecklingen, och utvecklingen av produkter och tjänster.

När du deltar i våra undersökningar försäkrar vi dig om att du är anonym gentemot vår uppdragsgivare, såvitt du inte samtyckt till annat. Kantar och våra samarbetspartners behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi kommer aldrig offentliggöra information om vad enskilda personer har svarat. Personuppgifterna behandlas av ett fåtal medarbetare med tystnadsplikt. Våra undersökningar genomförs i linje med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och gällande riktlinjer och branschstandard for behandling av personuppgifter.

När du deltar i våra undersökningar samtycker du till att den informationen du delar med dig av lagras i upp till 2 år. Dina svar och övrig data lagras endast inom EU/EES. Informationen används till statistiska analyser, marknadsundersökningsändamål och för att dra riktade urval.

Vi följer de lagar, riktlinjer och branschstandarder som gäller vår verksamhet, och ser till våra deltagares behov av konfidentialitet, anonymitet och värnar om personuppgifter. Utöver GDPR och Datainspektionens/Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer, omfattar detta också ESOMAR:s etiska regler och branschstandard.

Tredje parter och dataöverföring över gränser

Du kan vara säker på att vi skyddar din integritet. Vi kommer inte göra dina personuppgifter tillgängliga för någon tredje part utan ditt medgivande, såvitt behandlingen inte sker utifrån vårt berättigade intresse, inom ramen för det samtycke du lämnat att medverka i våra intervjuer eller mätningar, eller om det inte krävs enligt lag. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ditt namn och din e-postadress.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de samarbetspartners vi har för exempelvis kunna bjuda in dig till intervju (t.ex. telefon- och mailoperatörer), insamling av data (leverantör av insamlingsplattform), lagring, mätning av webbannonsers effektivitet, inhämtning av data om publikationer och delningar i sociala medier. Om dessa överföringar sker över gränserna eller utanför EES ska vi sätta skyddsåtgärder för att säkerställa att överföringen sker med legitima metoder utifrån de krav som ställs i GDPR.

Din personliga information kan samlas in, lagras, överföras eller bearbetas av våra systerföretag inom Bain och WPP-gruppen eller tredjepartsleverantörer för undersökningsrelaterade ändamål, såsom databehandling och för att vi skall kunna leva upp till våra åtaganden (t.ex. kunna göra prisdragningar eller andra belöningar både inom och utanför EES). I dessa fall har vi tydliga avtal på plats, som reglerar hur uppgifterna får behandlas, för vilka ändamål och hur länge. Ett krav är också att dessa tredje parter måste skydda dem med lika höga säkerhetsstandarder och praxis som vi själva.

Säkerhetsåtgärder

Vi tar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi behandlar, både vid överföring och lagring. Våra säkerhetsprocedurer överensstämmer med allmänt accepterade kommersiella standarder som används för att skydda personuppgifter.

Alla våra anställda är förpliktigade att följa våra policys och rutiner avseende sekretess, säkerhet och integritet.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator, smartphone eller surfplatta, av en webbplats som tilldelar ett numeriskt användar-ID och lagrar viss information om din webbsökning. De används av webbutvecklare för att hjälpa användare att navigera sina webbplatser effektivt och utföra vissa funktioner. Webbplatsen skickar information till webbläsaren som då skapar en textfil. Varje gång användaren går tillbaka till samma webbplats hämtar webbläsaren och skickar den här filen till webbplatsens server.

I vissa fall kan vi använda valfria cookies/applikationer, för att undersöka exempelvis surfbeteende, men endast om du har uttryckt ditt samtycke till sådana cookies eller applikationer.

Som för de flesta online-undersökningar samlar vi viss information automatiskt och lagrar den i enkätdata. Denna information kan innehålla saker som Internet Protocol-adresser (IP-adress), webbläsartyp, operativsystem och datum/tidsstämpel.

Vi använder den här automatiskt insamlade informationen för att analysera trender som användarvänlighet och administrera webbplatsen, t.ex. för att optimera undersökningsupplevelsen beroende på din webbläsartyp. Vi kan också använda din IP-adress för att kontrollera om det har varit flera deltaganden i undersökningen från denna IP-adress.

Läs mer om cookies och vilka specifika cookies vi använder oss av här.

Korrekthet

Vi tar alla rimliga steg för att säkra korrekthet bland de personuppgifter som vi har tillgång till eller lagrar. Vi är beroende av dig för att hjälpa oss att hålla dina personuppgifter korrekta, kompletta och aktuella. Genom att svara på våra frågor ärligt och du är ansvarig för att den personuppgiftsansvarige (som är oss eller - oftare - vår kund) är underrättad om ändringar i dina personuppgifter. Om något skulle vara fel, kontakta oss via uppgifterna under ”Kontakt”.

Dina rättigheter som registrerad

Enligt GDPR har du följande rättigheter om vi behandlar dina personuppgifter:

  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
  • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.
  • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)

Om du meddelar oss att du vill utöva någon av dessa rättigheter ska vi svara inom 30 dagar. Vi ska också meddela tredje part till vilka vi har överfört dina personuppgifter om dessa ändringar som vidtas utifrån din förfrågan. Notera att vi återkopplar till dessa tredje parter, men är inte ansvariga för deras handlingar i förbindelse med din förfrågan. Du kan behöva kontakta dem själv för att utöva dina rättigheter som registrerad gentemot dessa tredje parter, såsom åtkomst till dina personuppgifter, korrigering, ändring eller att de tas bort där de är felaktiga.

Du har rätt att få ett utdrag om de personuppgifter vi har registrerade om dig, och du har rätt till att få ett utdrag om dessa uppgifter om du ber om det inom 30 dagar. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, har du rätt att åberopa att uppgifterna ändras eller raderas. Vid frågor om registerutdrag kan vi kräva att du legitimerar dig för att försäkra oss om att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon obehörig. För att få ut ett registerutdrag, kontaktar du oss via mail, telefon eller brev genom de kontaktuppgifter som finns under ”Kontakt och klagomål” i denna policy.

Lagring

Personuppgifter lagras endast under den period som är lämpligt, avseende den lagliga användningen. Lagringstiden kan därför variera beroende på hur länge behandlingen pågår, men generellt sparas inga personuppgifter längre än högst 2 år, om inte annat krävs enligt lag. Personuppgifter som inte längre krävs kommer att raderas på sätt som säkerställer att deras konfidentiella natur inte äventyras.

Som en del av bolagets kontinuitetsplan samt enligt kvalitetsledningssystemen ISO 9001 och ISO 20252, och i vissa fall lagen, säkerhetskopieras och arkiveras våra elektroniska system. Dessa arkiv behålls under en bestämd tidsperiod i en strikt kontrollerad miljö. När arkiven gå ut raderas data och det fysiska media förstörs för att säkerställa att data raderas fullständigt.

Kantar har särskilda rutiner för pseudonymisering, anonymisering och radering av personuppgifter. Svar på undersökningar, och personuppgifter hålls separerade, och personuppgifterna raderas så snart syftet med behandlingen är uppnått.

Ändringar i denna policy

Vi uppdaterar vår sekretesspolicy regelbundet, och den kan ändras från en tid till annan. Vi kommer alltid att ha den mest aktuella policyn på denna webbsida. Vi registrerar överst i policyn när den senast reviderades.

Dina svar används endast till undersökningsändamål

Kantar samlar in data till för marknadsundersökningar, opinionsmätningar och andra typer av statistiska undersökningar. Kantar Media gör detta under namnet Sifo. Informationen du delar med oss används inte till någon form av marknadsföring eller försäljning riktad mot dig. Våra kunder får endast tillgång till information som är statistisk bearbetad, så att det inte är möjligt att se vad enskilda svarat tillsammans med information som kan identifiera individer, såvitt du inte uttryckligen samtyckt till något annat.

Frivilligt deltagande

Det är frivilligt att delta i våra undersökningar, och du kan när som helst avbryta en undersökning, om du så önskar.

Vi förstår och respekterar att det kan finnas enskilda frågor som du inte önskar att svara på. Du kan alltid välja att låta bli att svara på enskilda frågor, genom att välja ”Vill ej svara”, ”Vet ej” eller motsvarande alternativ.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Om det skulle vara så att vi använder dina personuppgifter för något slag av automatiserat beslutsfattande eller profilering, har du rätt att invända mot sådan behandling. I de fall detta kan vara aktuellt, har det sannolikt ingen rättslig påverkan för dig som individ, men om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta oss via uppgifterna nedan.

Kontakt och klagomål

Vår Sifosupport kan kontaktas för frågor om behandling av personuppgifter, om du önskar dra tillbaks ditt samtycke eller invända mot en intresseavvägning. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via Sifosupport-mailen eller vår postadress.

Sifosupporten nås via mail på support@kantarsifo.com eller via telefon 0200-762 600. Eventuella klagomål kan ställas till denna support, eller direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vår postadress är Kantar Sverige AB & Kantar Media Sweden AB, Box 364, SE-101 27 Stockholm, och vår växeltelefon är 08-507 420 00.

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: