You are here

2017-06-01

Slaget mellan politikens arketyper

Precis som varumärken anknyter politiska ledare till oss på ett omedvetet plan, genom att möta våra känslomässiga behov. Behoven kan förklaras med arketyper som bygger på undermedvetna tankestrukturer. Vi har till exempel behovet av Hjälten – någon som likt Winston Churchill utstrålar en hårdför och auktoritär karaktär. Vi har också behovet av dess totala motsats, Fredsmäklaren, tålmodig och ödmjuk lik Nelson Mandela. Eller Visionären, ett behov som Martin Luther King Jr mötte.

Vårt känslomässiga gensvar på de politiska arketyperna beror på våra behov i ett visst sammanhang. Det innebär att vi tilltalas av olika ledare beroende på rådande social kontext.

Inför det kommande parlamentsvalet har våra kollegor i Storbritannien tittat på kandidaterna på samma sätt som vi dagligen utvärderar varumärken och kommunikation utifrån emotionella behov.

NeedScope är ett verktyg för att varumärkes- och kommunikationsmätningar. Vanligtvis använder vi NeedScope för att hjälpa varumärkesägare förstå och mäta de emotionella drivkrafterna bakom konsumenternas val. Det hjälper dig se vilka känslomässiga behov som finns och vilka behov olika varumärken möter, och på så vis strategiskt bygga ett oemotståndligt varumärke med konkurrenskraft. Med hjälp av semiotisk expertis kan du dessutom ta reda på när du är tydlig eller otydlig i vilka behov du möter, samt råd till hur du kan förändra ditt varumärkes framtoning.

När vi känner oss stridslystna har vi behov av självsäkerhet (till höger i kartan); när vi vill känna oss inkluderade har vi behov av anknytning (till vänster i kartan). När vi känner oss övertygade rör vi oss uppåt i kartan, och när vi känner oss osäkra rör vi oss nedåt. Om vi tänker på några av de senaste toppkandidaterna för Tories, och på de olika tidpunkter då de blev framträdande är det talande – Margaret Thatcher representerade Hjälten, John Major Kompisen och Boris Johnson Narren.

Vår analys av de nuvarande kandidaterna
Så hur positionerar sig 2017 års ledande kandidater hos väljarna? Theresa May är komplicerad – egentligen är hon Strategen men bär en framtoning som Härskaren. Hon är envis, tålmodig och disciplinerad, egenskaper som har gjort henne till en oomtvistad ledare för Tories. Strateger som May behöver tid för att formulera sina åsikter, men när de väl beräknat oddsen tvekar de inte även om det innebär dramatik – som att plötsligt utlysa nyval. Hon lovar ett starkt och stabilt ledarskap vilket låter som en typisk Härskare, men som främst lyfter hennes kompetens gentemot Jeremy Corbyn som kritiserats för inkompetens.  

Corbyn är ett annat komplicerat fall. Han sänder ut blandade budskap och vacklar mellan två diametralt olika arketyper – Rebellen och Beskyddaren. Corbyn har en image som intensiv men inte stark. Framgångsrika varumärken är tydliga med sin arketypiska tillhörighet, och den här splittringen innebär en svaghet för Corbyn. Likt en klassisk Rebell är han en risktagare, anti ett etablissemang som han kallar korrupt. Men han är inte militant – han är en typisk engelsman, en artig kattägare som hjälper de svagaste. På så vis signalerar han den empatiska och omtänksamma Beskyddaren. Vissa finner de här egenskaperna mycket sympatiska, men spänningen mellan de två arketyperna skapar förvirring. Dels så signalerar det instabilitet och svaghet – men dessutom neutraliserar Corbyn’s två arketyper varandra. För att kunna tävla mot någon som Theresa May måste han höja volymen ordentligt på sin rebelliska sida.

Nicola Sturgeon karaktäriseras av hur hon utropat folkomröstning för skotsk självständighet – vilket signalerar en karaktär med energi, stark vilja och orädsla för stora förändringar. Hon förkroppsligar Hjälten som en enveten slagskämpe. Hennes motståndare skulle beskriva henne som otålig, kontroversiell och farlig.

Så har vi slutligen Tim Farron, Kompisen i oroliga tider. Han ses som en anspråkslös och inkluderande person som inte sticker ut särskilt mycket. Han använder varken pondus eller slagkraftiga budskap – trots att hans parti är det enda som är emot Brexit har han inte utnyttjat den allmänna vreden kring frågan. Hans mest positiva egenskaper är att han förstår hur det vardagliga livet ser ut för de flesta och är opretentiös. Nackdelen är att han förefaller oviktig – med tanke på de stridigheter som råder kan hans ledarstil förefalla svag, särskilt när den jämförs med de övriga kandidaterna.

Vad det här innebär för 2017
Torys tidiga framgång i opinionsundersökningarna har till hög grad berott på Theresa Mays personliga framtoning. När vi använder arketyperna kan vi tydligt se varför hon drar väljare. I den stridslystna tid som råder kunde hon inte önskat bättre motståndare – med undantag för Sturgeon så förstärker alla de andra kandidaterna hennes styrkor. Farrons tonalitet kan förefalla luddig och mjuk där Theresa är tydlig och orubblig. Corbyns ovanliga blandning av Rebell och Beskyddare fungerar för vissa men gör honom på det stora hela udda, kluven och otydlig.

Den kalkylerande risktagaren May signalerar ett ledarskap som är högst relevant på grund av väljarnas emotionella behovsläge just nu. Det blir därför svårt för de övriga kandidaterna att erbjuda något större motstånd i nuläget.


In English Political Archetypes Battle It Out

Vill du veta mer om våra svenska politikers framtoning? Under almedalsveckan håller vi seminarierna:

Med myndig stämma – hur politiska bilder påverkar oss
Bilder är starka betydelsebärare, men speglar inte alltid de värden avsändaren vill stå för. Vi visar effekten av hur olika aktörer inom politik och samhälle signalerar tydliga, splittrade eller rent av knasiga budskap i bilder.

Hur det du bär blir en del av ditt politiska budskap
Vilka klädkoder använder politiker idag medvetet och omedvetet, och hur kan deras framtoning stötta deras hjärtefrågor?


Vill du veta mer hur du kan möta emotionella behov tydligare i ditt varumärkesarbete? Hör av dig!

Karin Sandelin

Affärsområdesansvarig, Sensemiotics

070-184 23 81

Jag har gjort semiotiska analyser på Kantar Sifo i +20 år, och håller regelbundet föreläsningar och workshops om visuell kommunikation i varumärkesbyggande frågor. Min plattform är multimediepedagogik, design management och konstvetenskap.

Share Image: