You are here

2018-03-02

En konstform eller ett nytt grepp i din kommunikation?

Vad händer när vi använder svartvita bilder i vår kommunikation? Hur kan vi göra det på ett sätt som går i linje med vårt varumärke, våra värderingar och det budskap vi vill få fram? I samarbete med Johnér Bildbyrå har vi dykt ner i fotografiernas gråskalor för att förklara hur olika bilder berättar helt olika saker.

En sak de svartvita fotografierna har gemensamt, är att de är för oss bort från tid och rum och skapar vad vi kallar för ett "tidlöst" uttryck. Vad man kanske inte tänker på är att det är just färgsättningen i bilderna som delvis får oss att avgöra motivets plats, tid på dygnet, årtal och tidsepok.

Allvarsam, sofistikerad eller punkig? Generellt passar svartvita bilder för ett eftertänksamt uttryck som handlar om ett betraktande förhållningssätt med en svagt allvarsam prägel. Svartvita bilder kan också vara effektiva för budskap som handlar om sofistikation och elegans eller distans och kontroll. Där dina bilder kanske skiljer sig mycket åt i färgsättning, kan ett svartvit manér bli ett lyft för sammansättningen i ditt urval. Inom konstfotografin används den svartvita bilden ofta för att skapa bilder som är "arty" – särskilt när de innehåller höga kontraster. Lägg till lite "störningar" i bilden så får du även ett punkigt och rebelliskt uttryck.


Är det en levande och organisk tonalitet du vill förmedla? Då rekommenderar vi inte att använda svartvita bilder. Den svartvita bilden dämpar nämligen signaler om dofter, smaker och fantasirik inspiration. Även när du vill kommunicera budskap om "här och nu" – vår samtid, passar det inte med svartvita bilder.

Gör ett medvetet val. Minns ni Nyköpings svartvita bilder som en gång klädde väggarna i tunnelbanan? Eller som ni kanske passerar då och då på E4:an? Nyköping har lyckats med att på ett särskiljande sätt bygga upp ett långsiktigt varumärkesuttryck med sina bilder. De har fångat ett uttryck av sofistikation som kan attrahera medvetna, kanske blivande, nyköpingsbor.


Om du väljer att arbeta med svartvita bilder, rekommenderar vi ett strategiskt och sammanhållet bildval. Ett konsekvent bildspråk bygger tydlighet som i sin tur bygger trovärdighet för ert varumärke.


Vill du veta mer om hur bilder bygger varumärket? Hör av dig!  

Karin Sandelin

Affärsområdesansvarig, Sensemiotics

070-184 23 81

Jag har gjort semiotiska analyser på Kantar Sifo i +20 år, och håller regelbundet föreläsningar och workshops om visuell kommunikation i varumärkesbyggande frågor. Min plattform är multimediepedagogik, design management och konstvetenskap.

Share Image: 
Kantar Sifo svartvitabilder_blog.jpg