You are here

2021-12-21

Stärk ditt team att klara motgångar under pandemin

I ett tidigare blogginlägg skrev vi om tendenser hos medarbetare som kan vara tecken på stress. Osäkerhet kring arbetssituation och omvärld kan sätta hälsan i obalans och då gäller det att du som chef vet vad du kan göra för att förebygga stress och hjälpa medarbetaren hantera en pressad vardag. Ett arbete som också stärker hela teamet på sikt.

Hur stress bäst hanteras beror på varför den uppstår och vilken personlighet en individ har. Även livssituationen för en enskild individ påverkar möjligheterna hen har att hantera stress. Det gäller därför att se till individens unika situation och identifiera fokusområden där det går att göra verklig skillnad i personens livssituation. Som chef kan du förstås inte gå in i alla områden utan det kan behövas professionellt stöd. Men några saker du kan och bör göra som chef för att skapa en hållbar arbetssituation är:

 

Positiv förebild
Var en positiv förebild för dina medarbetare. Skulle dina medarbetare identifiera dig som en chef med ett liv utanför arbetslivet eller inte? Berätta vad du gör för att uppnå balans i ditt liv. Uppmuntra gruppen att öppet diskutera och dela utmaningar som uppkommer.


Individuella möten
Boka regelbundet individuella möten med dina medarbetare för avstämning i jobbet men fråga även om vad som händer i deras liv och vad som är viktigt för just dem.


Samarbete
Skapa en kultur som fokuserar på samarbete. Dra nytta av de möjligheter som tekniken erbjuder för distansarbete och flexibla arbetstider, utan att öka det skadliga gränslösa arbetet!

Uppmuntran
Uppmuntra dina medarbetare att fullfölja åtaganden till sina familjer och vänner, att våga välja bort, att motionera och att sova.


Proaktivitet
Var proaktiv när någon arbetar för mycket – vänta inte på att medarbetaren kommer till dig utan påtala vad du ser och stäm av status. Det kan vara helt OK men det kan också krävas hjälp att priorietera eller extra support från andra kollegor. Planera in med medarbetaren in när det finns möjlighet till vila och återhämtning.


Se tecken på stress
Var uppmärksam på ökad sjukfrånvaro, sjuknärvaro eller mer personliga tecken som mer frustration, ilska, tystnad, minskad delaktighet eller personlig hygien.


Uppmuntra och stöd ”pauser”
Var så stödjande som möjligt när medarbetare begär ledighet. Att kunna tillåta semester och ledighet om det går när det passar varje individ betyder mycket. Uppmuntra och pusha för ledighet om det behövs.   


Coacha, lös vardagshinder och konflikter
Coacha aktivt dina medarbetare i utmanande situationer eller under svåra tider, bidra till att röja vardagshinder ”quick fix”, och låt inte konflikter fortgå. Lös dessa skyndsamt!

 

Lärande
Skapa lärande kring tekniker återhämtning och planering: mikropauser, rörelse, att göra-listor, prioritering, tidsfördelning, välj tidpunkt efter din inre klocka (morgon/kvällsuppgifter). Uppmuntra hjälp och stöd i att prioritera där du som ledare alternativt en kollega är bollplank till varandra.


Dela med sig
Träna visualiseringstekniker och uppmuntra till en miljö där medarbetare delar sina farhågor med andra. Bara att dela oro kan minska pressen och det går att tillsammans göra en beredskapsplanering eller planera om arbetsuppgifter.


Slutligen
Mät hur hållbart arbetsituationen är och hur dina medarbetare mår. Följ upp kontinuerligt. Många tvära kast i omvärld och i organisationen under pandemin kan skapa stress och osäkerhet hos många vilket är viktigt att agera på. Det här är en tid där du som chef är med och sätter företagets arbetsgivarvarumärke.

 

Vill du veta mer om hu du stärker teamet för att klara motgångar. Kontakta mathias.axelsson@kantar.com eller katarina.onell@kantar.com

Läs även:

Ser du dina medarbetares mående i tider av förändring? – Identifiera tendenserna och förebygg ohälsa på arbetsplatsen post pandemin.
 

EMPLOYER BRANDING – THE FUTURE OF WORK, LEADERSHIP, AND THE EMPLOYEE EXPERIENCE

IN CONVERSATION WITH JENNIFER O'BRIEN - GLOBAL EMPLOYER BRAND LEADER OF THE YEAR 2020

Share Image: