You are here

2021-12-16

Ser du dina medarbetares mående i tider av förändring?

Identifiera tendenserna och förebygg ohälsa på arbetsplatsen post pandemin

Nya rutiner och känslan av att inte kunna påverka sin arbetssituation är något som kan få många ur balans. Att vi nu är i ett osäkert läge då vi inte vet när vi ska återgå till kontoren, eller när vi möjligtvis kan ställa om till den vardag vi befann oss i innan pandemin, innebär både positiva och negativa känslor för individen. Allt för många förändringar under en och samma period har visat sig öka risken väsentligt för att hamna i så pressade situationer att vi blir sjuka. I denna tid av förändringar och nya arbetssätt, hur kan vi se tendenserna och förebygga ohälsa på arbetsplatsen?

Forskarna Holmes och Rahe konstruerade skalan The Social Readjustment Rating Scale (SRRS) som listar vanliga livshändelser som också poängsatts utifrån hur pass stark effekt varje händelse har. Mest stressande är: make/makas/partners dödsfall, en skilsmässa eller separation, en fängelsedom, en nära anhörigs bortgång eller en personskada/egen sjukdom.

Listan innehåller även livshändelser som giftermål, nya ansvarsområden på jobbet eller att ta semester, vilket ofta uppfattas som positiva förändringar men som trots detta ger ett påslag av stress. Vissa kulturella skillnader kan också förekomma; i vissa länder kan till exempel några faktorer skapa mer eller mindre press – vilket kan vara viktigt att ha i åtanke. Majoriten av händelserna är dock något som de flesta kan känna igen oavsett nationalitet.

Som chef är det bra att ha insikt i vad som pågår i medarbetares liv. Naturligtvis kan och ska man som chef inte veta allt, men åtminstone ha en förståelse för om det är många förändringar som pågår i det privata livet, och ifall någon av de mest pressande förändringarna är aktuell just nu. Speciellt i det nya hybrida arbetssättet kan det vara svårt att hinna med att följa utvecklingen att identifiera och möta medarbetarnas behov. Nedan listar vi några varningstecken som kan vara bra att känna till.

 

Hur ser det ut för dina medarbetare?

Vilka tecken hos medarbetarna ska du som chef vara extra uppmärksam på?

1.       Upptagen med jobb även utanför arbetstid
Det vi pratar mest om är utmattning, den ständiga tröttheten, emotionellt, fysiskt och mentalt trots att individen hävdar att hen sover väl. Var uppmärksam på medarbetare som alltid är upptagna med jobbet även utanför ordinarie arbetstid.

2.       Aktiv i kommunikationskanaler även när organisationen inte kräver det.
Det kan vara svårt att vara uppmärksam på indikationer på för hög arbetsbelastning i en flexibel arbetsmiljö som dessutom utförs på distans, men exempel på symptom är att personen mejlar eller skriver chatmeddelanden frekvent under dygnets alla timmar samt ofta jobbar även när verksamheten inte kräver det.

3.       Låg motivation
Se också upp när motivationen tryter och inget verkar entusiasmera. Du kan notera en ilska och cyniska uttalanden från medarbetaren som du inte känner igen. Några drar sig undan från kollegor och vänner och vill inte delta i gemensamma sammanhang.

4.       Otålig
Var uppmärksam på en otålighet där en individ skyndar på andras samtal, avbryter och visar frustration till exempel i köer.

5.       Ofokuserad
Svårigheter att fokusera, ett sämre minne och sämre prestationer kan också komma.

6.       Den egna fysiska hälsan
Stress kan även yttra sig mer fysiskt där några äter för mycket eller för lite, dricker för mycket alkohol, inte motionerar alls eller börjar tappa sin personliga hygien.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig identifiera och förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Kontakta oss för ett möte.

Tillsammans med forskare vid Uppsala Universitet och Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF) utvecklade vi på Kantar redan 2004 en metod för att mäta ohälsofaktorer i arbetslivet.

Sedan dess har vi följt utvecklingen hos flera av våra kunder i Sverige och internationellt där vi genom medarbetarundersökningar kunnat bekräfta vilka faktorer i organisationen – och vilken typ av ledarskap – som bidragit till minskade ohälsotal och en friskare organisation. Därtill finns även effekten på minskade kostnader i verksamheten. Dessa studier bekräftar vikten av en öppen, tillitsfull organisation där medarbetare är involverade, samarbetar och kan fatta egna beslut. Ledare som är engerade i att ständigt utveckla och förbättra verksamheten samt skapa samhörighet är också avgörande.

 

Läs också

EMPLOYER BRANDING – THE FUTURE OF WORK, LEADERSHIP, AND THE EMPLOYEE EXPERIENCE

IN CONVERSATION WITH JENNIFER O'BRIEN - GLOBAL EMPLOYER BRAND LEADER OF THE YEAR 2020

Mathias Axelsson

Client Director

0701-842176

Mathias huvudfokus ligger inom organisationsutveckling och ledarskap, samt medarbetarengagemang.

Share Image: