ORVESTO Konsument

I ORVESTO® Konsument beskrivs svenskens mediekonsumtion, sociodemografi och konsumtionsmönster i åldern 16-80 år.

En postal medie- och målgruppsundersökning
ORVESTO® Konsument är vår stora medie- och målgruppsundersökning, med svar från cirka 45 000 slumpmässigt utvalda personer per år. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc. Utöver medieinformationen innehåller databaserna tusentals variabler av målgruppskaraktär. Här finns både generell information om individer, som demografi, intressen och vanor, och "kommersiellt" intressanta parametrar såsom penningutlägg samt frågor om bank och försäkring, internetanvändning och butiksbesök.

Här hittar du ORVESTO Konsument rapporterna!

Hör av dig så berättar vi mer!

Peter Callius

Affärsområdeschef – MEDIA

0701-842191

Expert på att förstå det komplexa sambandet mellan människor och medier.

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: