Papers

Vi har under flera år samlat på oss en gedigen kunskap om organisationer, ledarskpap, media, reklam och mycket mer. Nedan finner du några av våra White Paper där vi delar med oss av denna kunskap.

Showrunner branding

Learn from successful TV series and iconic leaders to create a business with its own personality and feel.

Larissa Hällefors, 2017-02-14

Varför stannar de bäst presterande medarbetarna?

Ett inkluderande och förtroendefullt ledarskap i kombination med internt varumärkesarbete och starkt employer brand ökar sannolikheten att behålla de mest attraktiva medarbetarna och därmed säkerställa hållbar tillväxt och långsiktig lönsamhet.

Søren Engelhardt och Larissa Hällefors, 2016-11-08

Hur och var når du dina framtida stjärnor?

I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta de rätta kandidaterna, och det är en utmaning att attrahera dem till just ditt företag eller din organisation. Många företag söker kandidater med utbildning och erfarenhet, kandidater som står mitt i karriären och söker nya utmaningar.

Larissa Hällefors, Laura Macchi, 2015-10-20

Reklamundvikande i en digital brytningstid

I en uppföljning från 2008 års reklamundvikandeanalys konstaterar Peter Callius att reklamundvikandet fortsätter öka - ökningstakten är idag ca 1% per år. "Det är anmärkningsvärt med tanke på att nutiden kommunikatörer har idag större möjligheter att skapa relevant reklam i en relevant miljö än vad som var fallet tidigare".

2015-05-01

Den svenska miljökonsumenten

Denna analys är ett arbete i vår strävan att bättre förstå de svenske konsumenterna och deras förhållande till miljöfrågor. I en tid när alla företag syns vilja vara den gode gröne jätten och alla marknadskommunikation är fylld av grön argumentation är det viktigare än någonsin att verkligen förstå om och hur gröna de svenska konsumenterna verkligen är.

Peter Callius, 2012-04-29

Multimedia

This paper describes a completely new way of measuring Internet audience behavior and combining it with a full cross media survey covering all major media categories and a full TGI database. The really good news is that with only minor changes to the original TGI survey the ORVESTO® Internet methodology can be used on any TGI database in the world.

Peter Callius, Anders Lithner, Stefan Svanfeldt, 2008-10-29

Integrating QRS data and Internet panel data into the Swedish NRS (ORVESTO® Consumer)

The challenge to maintain sample quality in NRS type print surveys has never been greater with rapidly and differentially declining response rates. We can little afford to aggravate this situation by acceding to demands for more and more data 'single source' from the respondent. Increasingly we will be faced with having to treat our primary quality sample/interviews as more of an establishment survey providing a 'skeleton' onto which we subsequent 'hang' a wide range of additional data collected via cheaper means with less rigorous sampling and more convenient research designs.

Peter Callius, Peter Masson, 2008-08-29

Build real advantage in a recession

Att få övertag i en lågkonjunktur - WPP och Research International har ställt samman en rad artiklar om hur man överlever svåra tider. Med den kraftiga turbulens vi nu ser på finansmarknaderna kan man fråga sig hur mycket värre det kan bli.

WPP, 2008-07-29

Changing the internet audience measurement standard

This paper describes a completely new way of measuring Internet audience behavior. By combining a low tech TGI Survey with a high tech user centric panel measurement and a site centric electronic measurement system it allows us to see the surf patterns of a panel of which thousands of target group variables are already known and furthermore the ability to optimize advertisement exposure electronically.

Peter Callius, Anders Lithner, Stefan Svanfeldt, 2008-04-29

Daily reach and beyond

With the help of innovative mixed research methods the Swedish newspapers and their websites can now supply the advertising industry with data, which is perceived as being more relevant to today's media landscape. Awarded "Best Paper Award" WWRS Vienna 2007.

Peter Callius, Anders Lithner, 2007-10-29

The opening of Pandora's box: Page traffic- the publisher's responsibility

For a number of years, print has been on the defence. Advertisers and media planners have increasingly aired the need for print to produce numbers that are more accurate and in a better way actually measure advertising exposure instead of AIR. Print has been accused for not adopting to the emerging environment of accountability

Peter Callius, 2007-05-29

Share Image: