Audit Rapporter

Audit Rapporter

Här publiceras de senaste upplagorna från TS samt andra reviderade publika mått från Media Audit. Senast publicerade uppgifter nedan är kalenderåret 2018 för dagspress och den brutna perioden 1/7 2017 till 30/6 2018 för tidskrifter och gratistidningar. TS släpper upplageuppgifter för dagspressen avseende kalenderåret 2019 i mars 2020. För tidskrifter och gratistidningar publiceras helåret 2019 (1/7 2018 – 30/6 2019) i oktober i år.

Dagspress

TS-upplaga Förändring Abonnerade exemplar
Medietitel Utg/v (ant utg) 2018 Betaln grad 2017 Ex % Fullt bet Rabatt Sålda lösnr Friex
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: