Audit Rapporter

Audit Rapporter

Här publiceras de senaste upplagorna från TS samt andra reviderade publika mått från Media Audit. TS släpper upplageuppgifter för dagspressen avseende kalenderåret 2018 den 8 mars i år. För tidskrifter och gratistidningar är den senaste perioden helåret 2018 (1.7 - 30.6) som släpptes publikt i oktober 2018.

Dagspress

TS-upplaga Förändring Abonnerade exemplar
Medietitel Utg/v (ant utg) 2018 Betaln grad 2017 Ex % Fullt bet Rabatt Sålda lösnr Friex
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: