You are here

2018-09-13

Vässa din bildkommunikation med ljussättningar

Har du tänkt på hur mycket ljuset i en bild påverkar känslan i bilden? Beroende på hur ljuset används kan motivet och känslan i bilden få olika karaktär, och den kan du använda för att förstärka ditt budskap och ditt varumärkes visuella identitet. Vi är specialiserade på hur din kommunikation upplevs, och tillsammans med Johnér Bildbyrå vill vi här visa hur du kan signalera olika budskap med olika ljussättningar i bilder.

Har du bråttom? Då kan du kolla på den här filmen istället.

 

Det kalla ljuset

Det kalla, vita ljuset utomhus ger en känsla av det ”nordiskt kalla” och autentiska i en utomhusmiljö, medan det inomhus – utan uppenbar solljuskälla – skapar en mer klinisk prägel ”à la stockholmsvitt”. Det kliniskt vita ljuset inomhus konnoterar hygieniska och noggranna plaster som laboratorium och vårdinrättningar, men det finns även närvarande i mer offentliga miljöer och hemmiljöer. Det här ljuset signalerar en tydlig och ren plats, en plats som representerar noggrannhet och perfektion. Det bidrar till ett analytiskt uttryck i bilden som är skärskådande och blottläggande.

 

Är det ett budskap om ”nordisk kyla” och autenticitet du vill signalera? Eller klinisk perfektion och noggrannhet? Då ska du välja det kalla ljuset i dina bilder.

Det varma ljuset

Det varma, gula och dova ljuset gör hela motivet varmt, välkomnande och tryggt. Värme förknippas ofta med positiva känslor och kulturellt bygger vi ett gemensamt bildspråk kring varma färger och varmt ljus som något inbjudande och vänligt. Se till exempel på den varma sommarsolen som bär kulturella associationer till en naturnära ledighet, såsom släpljuset över en åker eller det strilande solljuset genom grönskande lövträd. Solljus inger även en känsla av förankring i bilden i tid och rum. Den förankringen bygger en ärlighet och autenticitet i bilden som i sig förefaller socialrealistisk och dokumentär. Likt det historiskt levande lampskenet från stearinljus och oljelampor, ljussätter vi idag ofta ett klassiskt ”mysigt rum” med varma små ljuskällor, vilket tar bort den kliniskt skärskådande blicken och är mer förlåtande.

 

Vill du signalera värden som värme, vänlighet, trygghet, naturnära ledighet, förankring och/eller kanske något dokumentärt? Då ska du välja det varma ljuset i dina bilder.

Punktbelysning och skuggspel

Punktbelysningen är ett effektivt sätt att signalera att motivet är något extraordinärt och upphöjt. Rembrandt satte effektfulla ljussättningar på sina motiv genom att låta ljuset träffa halva ansiktet på pannan och kinden. I nutid ser vi ofta författare och andra intellektuella karaktärer porträtteras med denna ljussättning. Ljuset kommer ofta snett ovanifrån, men det är inte riktigt ett solljus utan snarare ett ”Guds ljus”, något övernaturligt och riktat. Genom att dölja delar av ett ansikte kan du även framhäva en spännande karaktär som bär hemliga, mörka sidor – en dualitet och mystik. Punktbelysningen används även ofta för att porträttera ett objekt, för att framhäva en glans, en perfekt yta eller ett förfinat material.

 

Ett ljus med kontraster i ett skuggspel bygger en dramatik i bilden långt från autentisk förankring – vare sig motivet är vardagligt eller ovanligt. Istället signalerar denna ljussättning: ”godhet mot ondska”, ”vinnare mot förlorare” och ”skönhet mot fulhet”. Skuggor bildar också ofta diagonala linjer i en bild, vilket gör den mer dynamisk samtidigt som kontrasterna gör den mer intensiv.

 

Vill du upphöja någon eller framhäva något extraordinärt? Då kan du välja punktbelysningen för att förhöja ditt motiv. Är det istället en spännande dynamik eller dramatik du söker i bild kan du välja en ljussättning med skuggspel.

 

Vill du veta mer om vad du signalerar med dina bildval? Hör av dig!

Karin Sandelin

Affärsområdesansvarig, Sensemiotics

070-184 23 81

Jag har gjort semiotiska analyser på Kantar Sifo i +20 år, och håller regelbundet föreläsningar och workshops om visuell kommunikation i varumärkesbyggande frågor. Min plattform är multimediepedagogik, design management och konstvetenskap.

Share Image: 
Vässa din bildkommunikation med ljussättningar