You are here

2019-04-03

I företagskulturen ligger roten till innovationskraft

Att skapa nytt är lättare när vi får börja helt från början. Det innebär i sig inte mindre arbete, utan handlar mer om att hur vi arbetar och att vilka som arbetar går att välja och styra på ett helt annat sätt.

För de flesta verksamheter handlar det trots allt om att vara innovativ i vardagen, att hitta nya sätt att arbeta och utveckla nya tjänster eller produkter parallellt med att hantera och leverera i det befintliga.

Trycket på verksamheter att göra nytt och förnya sig ökar allt mer, och blir väldigt påtagligt i alla de omställningar som pågår i mer eller mindre alla branscher av näringslivet. Det handlar till syvende och sist om att verkligen nå ut till kunderna, att skapa den bästa upplevelsen för kunder och slutkonsumenter – målgrupper med allt mer makt att välja sina partners och varumärken.

Vi ser denna omställning och förändring äga rum såväl i data från våra globala konsumentstudier som i våra medarbetarstudier. Tar vi medarbetares egna upplevelser, så kan vi på global nivå se att under de senaste fem åren är den innovativa kulturen på uppgång. Fortfarande fokuserar många företag dock starkt på effektivitet och ”Operational Excellence” i verksamheten, och det är tydligt att det finns ytterligare potential att stärka förnyelsekraften ute i företag.

Vilka förutsättningar krävs då för en innovativ kultur? Vi på Kantar kan urskilja några tydliga drivkrafter hos våra kunder:

  • Starkt involverade medarbetare
  • Team med varierande kompetenser och bakgrund
  • Öppet samtalsklimat med möjlighet att lära inte bara av framgång utan även av misstag
  • Samarbete och integration inom och mellan team

Har den enskilda chefen någon roll att spela i detta? Absolut har hen det. Förnyelsekrafterna i organisationen får en extra skjuts när ledarskapet tydligt:

  • Stöder och förklarar i förändring som pågår
  • Uppmuntrar till lärande och delande av erfarenheter

Vill du få inspiration och praktisk kunskap att utveckla din organisation i en mer innovativ riktning? Eller söker du en arbetsmodell för en mer innovativ kultur? Läs gärna om arbetsmetoden ”6 I’s of Innovation” här!

 

Katarina Önell

Client Service Director

+46 (0) 701-842282

Mathias Axelsson

Client Director

0701-842176

Mathias huvudfokus ligger inom organisationsutveckling och ledarskap, samt medarbetarengagemang.

Share Image: 
Förutsättningarna för en innovativ kultur