You are here

2021-03-22

Hur framtidens företag skapar plats för människor

Framtidens företag skapar plats för människor. Fokus på värdegrund och jämställdhet har länge varit på agendan i många ledningsgrupper, men hur sätts det interna engagemanget igång som ger långsiktig nytta för både affären, medarbetarna och för samhället i stort. FN´s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, lyfter fram jämställdhet och inkluderande samhällen som mål alla behöver jobba med för en hållbar framtid.

Samtidigt ser vi att studier från IRG (Institute for Real Growht)  och Oxford University visar att företag som jobbar strukturerat med Humanaized Growth och Social hållbarhet, får engagerade och stolta medarbetare som bidrar till mer affärsnytta och större tillväxt. Vidare visar studien att fokus under pandemin har skiftats från ”kunder” och ”kapitalmarknad” till att omfatta ”kollegor” och ”samhälle” i högre grad. Således är empati på framväxt som viktig faktor.

I webinaret Att bidra till något större – meningsfullhet som bygger engagemang och stärker varumärket, pratade våra Employee experience experter; Katarina Önell och Mathias Axelsson med representanter från My Dream Now, Castellum och Länsförsäkringar, om engagemang och inkludering. Samstämmigt håller alla deltagare med om att initiativ kring Social Hållbarhet skapar vinning för alla, – ungdomar som får möta arbetslivet får högre ambitioner med sina studier, medarbetare som får chansen att bidra till något större samtidigt som de utvecklar sig själva känner stolthet i sitt jobb och företag som tar samhällsansvar stärker sina arbetsgivarvarumärken. Sammanfattningsvis har vi tagit fram de bästa tipsen för att lyckas med företagets sociala hållbarhetsarbete.
 

Till dig som jobbar med kommunikation och employer branding har vi samlat sju tips för att lyckas med ditt företags Sociala hållbarhetsarbete.
 

 1. Definiera varför arbetet med social hållbarhet är viktigt för t ex kompetensutveckling, personlig utveckling, affärsnyttan, samhällsnyttan.
 2. Förankra initiativet hos ledning och bland chefer tidigt i processen.
 3. Utse ambassadörer för arbetet med social hållbarhet internt med tidsbegränsning för bästa effekt och för att göra det möjligt att hinna med
 4. Starta breda samarbeten internt mellan avdelningar och externt med andra samarbetsparters.
 5. Var tydlig med vad som förväntas. Vilka aktiviteter som ingår, hur mycket tid krävs och hur ofta gör man något.
 6. För de som tidsrapporterar sina dagliga aktiviteter skapa en möjlighet att tidsredovisa även denna typ av aktiviteter.
 7. Kommunicera och lyft fram medarbetare som driver initiativ internt och externt.Medverkande i webinaret:

 • Helena Isaksson, Hållbarhetsansvarig social hållbarhet, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän.
 • Moa Mattsson, HR affärspartner, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän,
 • Helena Skoglund vik. Head of People Experience, Castellum
 • Jonas Bygdeson, Grundare & VD My Dream Now
 • Abdulkarim Aljehani fd elev Thorildsplans gymnasium. Ekonom, Mälardalens högskola.
   

Här kan du se det inspelade webinaret

Katarina Önell

Client Director

070-184 22 82

Mathias Axelsson

Client Director

070-184 21 76

Share Image: 
Kantar Sifo - Social Hållbarhet