You are here

2023-03-13

TS-upplagor 2022

Idag har 2022 års TS-upplagor släppts för den svenska dagspressen och samtidigt har ORVESTO Konsument 2022:Helår släppts för den svenska pressen.

All information finns nu i Kantar Medias analysverktyg Mediafacts och under Audit Rapporter 

TS-upplagor dagstidningar 2022

Vi ser att dagstidningarnas transformation till digitala läsare fortsätter, vilket också avspeglas i TS-upplagorna. Där inkluderas både e-tidningsabonnemang och plusabonnemang, det vill säga e som är en digital kopia av papperstidningen och plus som är abonnenter som betalar för låst redaktionellt innehåll på webbplatsen. Vi visar dessa digitala exemplar både som varav-siffror i våra tabeller och i diagram i Mediafacts.

TS-upplagorna är stabila och i stort sett på samma nivå 2022 som 2021. Det beror på att den digitala andelen ökar markant och kompenserar för den minskade printupplagan. E-tidningsabonnemang ökar med drygt 15 procent och plusabonnemang med drygt 30 procent.

Betalningsgraden är hög, drygt 90 procent. De flesta flerdagarstidningar har idag en digital upplageandel som vida överstiger 50 procent. 

Nyhetsmedier och mediestöden

I dagarna har Mediestödsnämnden beslutat om vilka som är berättigad till presstöd/driftsstöd under 2023. Sammantaget fördelas 700 miljoner kr till 78 titlar under året.

Ansökningsfönstret för det plattformsoberoende mediestödet gällande lokal journalistikstöd har varit öppet mellan den 1 februari och den 15 mars.

Poddindex

Poddindex är nu en del av vår analysplattform Mediafacts. Måtten i listorna har ändrats från dels Räckvidd till Teknisk medieräckvidd och dels från Lyssnare till Starter/nedladdningar i syfte att tydliggöra att Poddindex är en teknisk mätning och inte ska sammanblandas med individmätningar. Frekvensmått har också tillförts vår mätning, där antal avsnitt/utgåvor per vecka redovisas.

Revisionskonceptet Sample Audit, där Kantar Media Audit granskar ett urval av podcasts från varje ansluten distributionsplattform, bidrar till ökad trygghet. Med tre nedslag 2022 kunde vi konstatera att konceptet med att granska podcasts och validera den tekniska data som rapporterats till Poddindex har fyllt sitt syfte. Inför 2023 är alla anslutna distributionsplattformar harmoniserade med de mätregler som gäller för poddar. Läs mer här.

Innan påsk släpper vi Årsrapport poddar 2022 som innehåller data och insikter från både Poddindex och ORVESTO Konsument, samt kommentarer och trendspaningar från anslutna kunder. Håll utkik!

IAB Gold Standard

Gold Standard har sitt syfte i att bygga en hållbar framtid för digital reklam med sina tre enkla men grundläggande mål – att minska annonsbedrägeri, förbättra den digitala reklamupplevelsen och öka varumärkessäkerheten/Brand Safety. Publicister, ad tech företag och Influencer Marketing företag som vill erhålla certifiering genomgår en revision av Kantar Media Audit. Läs mer här.

 

Väl mött!

Lars Björkman

Affärsområdeschef, Media Audit

076-536 24 10

Share Image: