You are here

2021-09-28

Så säkrar du varumärkets konkurrenskraft, på kort och lång sikt

Att kunna mäta effekten av marknadsföringsinvesteringar är numera en etablerad verksamhet i många marknadsteam, en kompetens som blir alltmer avgörande för att växa affären och nå utsatta affärsmål. För att få en tydligare bild om hur marknadsförare kan jobba mer strategiskt med insikt från data, passade vi på att ställa några frågor till Mika Fischerström, expert på Analytics och varumärken på Kantar.

Hej Mika, att kunna hantera och generera meningsfulla insikter från Big Data är en allt viktigare del för många marknadsteam och affärsutvecklare. Vad har era uppdragsgivare för behov när de söker sig till er idag?
Det stämmer bra, effektmätningar av koncept, kampanjer och varumärke är numera en naturlig del i processen för många, dock ser vi att det finns utmaningar inom området. T ex ser marknadschefer utmaningar i att försvara varumärkesbyggande investeringar då mätbarheten för dessa är mer komplexa än för taktiska digitala aktiveringar. 


Ok, så du menar att varumärkesbyggande investeringar oftast nedprioriteras för att lönsamheten i det är svår att bevisa?
Ja tyvärr är det svårare att försvara dessa investeringar internt och det kortsiktiga fokuset prioriteras.  Många ser att det är viktigt att bevisa kopplingen mellan varumärkets styrka och affärsresultaten men de har inte verktygen för det. Eller om de har det, så mäts direkta effekter och varumärkeseffekter  i silos.

För att du ska kunna optimera dina investeringar, på riktigt, krävs förståelse för hur både kortsiktiga och långsiktiga marknadsaktiviteter driver försäljning, här och nu men även stärker efterfrågan i framtiden genom att du bygger ett starkt varumärke.


Vad kan marknadsansvariga göra för att motivera varumärkesbyggande investeringar?
Många företag idag använder sig av traditionella MMMs (Marketing Mix Models) för att mäta kampanjernas direkta effekter på affären, utan att ta med i beräkningen den förstärkande effekt du får från att du bygger ett starkt varumärke. Alla våra analyser pekar på att investeringar i att stärka sitt varumärke ger flera gånger större effekt. Det visar på vikten av att ha ett integrerat system för att mäta effekten av marknadsinsatser, både de direkta försäljningseffekterna, men även effekten på framtida försäljning på grund av att du har ett starkt varumärke. Vi behöver kunna jämföra äpplen med äpplen här och inte äpplen med päron. Annars kommer de mer strategiska investeringarna bli svårare att försvara. Vår senaste globala studie BrandZ visar återigen hur viktigt, och lönsamt, det är att bygga ett starkt varumärke. Under pandemins första veckor såg vi aktiemarknaderna falla och de talades om en pandemikrasch. MSCI World Index föll 73%, S&P 500 51% och även de starkaste varumärkena, BrandZ Strong Brands Portfolio, föll med 42 %. Men det vi såg är att de starkaste varumärkena återhämtade sig betydligt snabbare efter nedgången och fortsätter att generera högre avkastning, även efter pandemin. Så det är inte bara så att starka varumärken genererar högre avkastning till sina ägare över tid utan de är också mer motståndskraftiga vid en nedgång och återhämtar sig därefter snabbare. Så att förstå hur man på bästa sätt stärker sitt varumärke och vilken ekonomisk avkastning man får på det är en av nycklarna till effektiv tillväxt.
 

Ser du då det som lika viktigt att hålla koll på varumärkets Brand Equity som att mäta kampanjer, för att visa på ROI? 
Precis så, men det finns många andra aspekter som också påverkar hur du kan öka ROI från dina kampanjer och investeringar som vi kommer att prata mer om i vårt webinar den 14 oktober.

I webinaret får du bland annat reda på:

- Hur man maximerar både kort- och långsiktig avkastning från marknadsinvesteringar

- Hur varumärkeskapital (Brand Equity) är kopplat till försäljning och driver affärsresultat

- Vilka som är de viktigaste drivkrafterna för reklamens lönsamhet

- Exempel på hur man implementerar ett framgångsrikt ”return on marketing investment” program för din organisation

Läs mer och anmäl dig till webinaret här.

Mika Fischerström

Head of Analytics

072-310 44 50

Med 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder i London och Sverige med försäljningsmodellering, market mix modelling och andra analyser för att förstå hur de mer effektivt kan använda sina marknadsinsatser för att bygga varumärke och driva affären.

Share Image: