You are here

2016-10-06

Algoritmstyrd filterbubbels trumpism syns som ett reellt samhälleligt hot bland Millennials

Millennials styr mer och mer av sin nyhetsinsamling mot sociala medier. I ORVESTO Konsument 2016:2 ser vi hur olika generationer har glasklara preferenser för var de väljer att konsumera nyheter.

Den tysta generationen föredrar fortfarande traditionella kanaler som morgontidningar, radio och linjär TV. Här dominerar den editerade redaktionella miljön. Nyhetsinsamlingen filtreras här enbart av den selektiva perceptionen som avgör vad som når in.

Baby Boomers har ett liknande mönster men vi ser att konsumtionen av nyhetssajter och nyheter i sociala medier ökar något - samtidigt som de traditionella kanalerna minskar något.

Generation X står i en analog/digital brytpunkt och här blir mediamix och multipla kanaler/plattformar den centrala frågan för både nyhetsredaktioner och reklamköpare. Olika innehåll konsumeras vid olika eller samma tidpunkter på fl era olika plattformar. Glasklara innehållsstrategier är ett måste i den här målgruppen. 

Bland Millennials har för första gången någonsin sociala medier kommit fram som den primära nyhetskällan. Algoritmstyrd fi lterbubbels trumpism syns som ett reellt samhälleligt hot i målgruppen. Det algoritmstyrda oediterade nyhetsinnehållet riskerar att eka
länge och ensamt i en isolerad filterbubbla.

Tillgängligheten till nyheter i olika kanaler har aldrig varit större – dock är det tydligt att olika generationer konsumerar nyheter på mycket olika sätt. Detta skapar å ena sidan presumtiva möjligheter till en djupare samhällsförståelse, genom en breddad och djupare möjlighet till att konsumera nyheter men å andra sidan innebär yngre målgruppernas val av nyhetskanaler ett ständigt närvarande hot kring algoritmstyrd enkelspårighet och därigenom självuppfyllande profetior.

Share Image: