You are here

2022-10-25

ORVESTO Hållbarhet 2022 – Undersökningen om svenskarnas inställning till hållbarhet

Den efterfrågade undersökningen ORVESTO Hållbarhet 2022 är det senaste tillskottet i ORVESTO-familjen. Den är också senaste i raden fördjupande undersökningar som är fullt integrerade med ORVESTO Konsument.

Förutom att ge dig en aktuell bild av centrala aspekter kring hållbarhet som påverkar dina kundrelationer och din affär, kan du enkelt koppla denna fördjupande data till dina ORVESTO målgrupper direkt i SESAME. Eller skapa nya för att öka precision och relevans i din kommunikation. 

Med denna undersökning introducerar vi också en ny global segmenteringsmodell knuten till ORVESTO, Kantar Sustainability Profiles. Modellen är utvecklad av Kantar och finns tillgänglig som färdiga målgrupper i SESAME i databasen ORVESTO Hållbarhet. Vår data hjälper dig att analysera och förstå de drivkrafter, barriärer och möjligheter knutna till hållbarhet som påverkar just din bransch och dina kunder mest!

Om undersökningen

Undersökningen kartlägger svenska folkets engagemang kring hållbarhetsfrågor med koppling till både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och har sin utgångspunkt från FN:s globala mål för hållbar utveckling som ger ett ramverk för transparent struktur och affärsinitiativ inom hållbarhet. Undersökningen är helt enkelt designad för att vara jämförbar med och passa in i det hållbarhetsarbete de flesta organisationer redan gör, ett verktyg för att snabbare ge konkreta insikter och beslutsunderlag.

Upplägget i undersökningen är skapat för att kunna analysera vad som är mest relevant när det gäller hållbarhet för din affär. Vad är viktigt för just din målgrupp i olika frågor kring hållbarhet? Vad är målgrupper villiga att bidra med själva för att främja hållbarhet och skapa en förändring? Och vad hindrar olika målgrupper från att agera hållbart?

Analysera kunders eller målgruppers perspektiv för att förstå deras bekymmer, attityder, värderingar och engagemang! Detta kommer att ge dig en uppfattning om vilka utmaningar som konsumenterna förväntar sig att ditt varumärke ska ta itu med och vilka som har en lägre prioritet. Alla branscher är unika och vi kan se stora skillnader i olika branscher.

Drivkrafter, barriärer och affärsmöjligheter

ORVESTO Hållbarhet är systematiskt uppbyggd kring en konsument- och hållbarhetslogik för att du som analyserar datan enkelt skall få överblick.

  • Undersökningen innehåller mer specifikt 31 olika frågeområden kopplade till människors oro kring hållbarhet. Områdena kan enskilt användas för att skapa målgrupper eller korsköras mot redan befintliga målgrupper. Som annonsör eller kommunikatör kan dessa ge en viktig nulägesanalys av din marknad/dina kunder då områden som oroar mest kan tolkas som viktiga och engagerande.
  • Nästa steg kan vara att se vad olika målgrupper själva är villiga att göra för hållbarhet och miljö. Här finns det möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter kopplade till frågor som människor är engagerade i. 24 olika områden kring handlingar som man själv är beredd att göra för att främja ett hållbart samhälle kartläggs i studien.
  • Men det är inte alltid man agerar enligt det man säger att man är beredd att göra. Därför ställs även frågor om vilka barriärer som idag hindrar målgrupper från att agera hållbart. Frågor inom fyra olika områden som pris, kunskap, tillgänglighet och ansvar undersöks i studien.

Gen Z i ORVESTO Hållbarhet

Bilden nedan beskriver hur Generation Z förhåller sig till hållbarhet - vad oroar de, vilka hinder möter de men också vad de är villiga att göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Fyra segment

Alla konsumenter befinner sig idag inte på samma resa mot ett hållbart liv, av många olika anledningar. Som ett sista steg innehåller undersökningen förutom insikter kring hållbarhet även en unik segmentering där lärandet om dessa frågor kan kokas ner till handling.

Segmenten ger möjlighet att analyseras enskilt eller brytas ner på olika målgrupper. Studien klassificerar konsumenter i fyra grupper beroende på deras engagemang och där varje del har sin egen hållbarhetsresa. Segmenten ger dig nyckeln till hur du kan kommunicera med dina målgrupper (nya eller befintliga) kring dessa frågor och kan med stor fördel användas i en medieplan och aktiveras programmatiskt för att nå dessa digitalt.

Segmenten kommer under 2023 att vara möjliga att lägga in i alla kommande ORVESTO Konsumentdatabaser tillsammans med en grafisk modell.

 

Några insikter från undersökningen

43 % fäster stor uppmärksamhet vid miljö- och samhällsfrågor i nyheterna

37 % av svenskarna är beredda att investera tid och pengar för att stödja företag som försöker göra bra saker

15 % söker aktivt upp företag och varumärken som erbjuder sätt att kompensera för sin miljöpåverkan

51 % säger att de redan har slutat köpa vissa produkter/tjänster på grund av deras påverkan på miljön eller samhället

43 % upplever att de som individer kan göra skillnad i världen genom sina val och handlingar

34 % köper hållbara produkter och väljer miljö- och samhällsmässigt medvetna tjänster för att visa andra vad man tror på

Vad oroar svenskarna mest när det gäller hållbarhet?

Plast i havet, förlust av biologisk mångfald och växthusgasutsläpp är det som oroar den svenska befolkningen mest. Bilden nedan visar också andra ämnen vi har frågat om och vilka hållbarhetsmål de är kopplade till.

Och vad är vi villiga att göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle?

Vilka barriärer finns mot att inte agera hållbart?

Undersökningen inehåller frågor som kan hjälpa dig att förstå vad din målgrupp upplever som hinder/barriärer mot ett hållbart agerande. Frågorna kopplas till områden som pris, kunskap, tillgänglighet och ansvar.

Totalt genomfördes 5500 intervjuer (16 - 80 år) under våren 2022 i denna undersökning som är en tilläggsprodukt till ORVESTO Konsument. ORVESTO Hållbarhet är en del av en större undersökning som även har genomförts av Kantar på global nivå på flera marknader.

Är du intresserad av ORVESTO Hållbarhet, hör av dig till oss! Undersökningen finns tillgänglig som separat databas i Sesame. Eller varför inte boka in en workshop med oss genom ORVESTO Insiktslabb?

För mer information, kontakta oss på Kantar Media

Johanna Ollevik

Client Manager, Kantar Media

+46 701 842075

Camelia Folkerheim

Client Manager, Kantar Media

+46 701 842221

Share Image: