Sifo ORVESTO Insiktslabb Datadriven insiktsworkshop

Hur ser marknaden ut för min produkt/tjänst? Vem ska jag rikta mitt erbjudande till? Var hittar jag mina målgrupper, och hur får jag dem att ta till sig mitt budskap? Det är några exempel på frågor som marknadschefer dagligen jobbar med.

Ofta finns det mycket kunskap och data att hämta från källor som marknadscheferna redan har tillgång till internt (säljdata och kundklubbsdata exempelvis). Ibland räcker dock inte den informationen till, då kompletterar man med externdata så som branschrapporter, publika undersökningar eller egna mätningar.

Och så finns Sifo ORVESTO Konsument.

Sifo ORVESTO Konsument är vår stora medie- och målgruppsundersökning som ägs helt och hållet av oss på Kantar i Sverige. I denna berättar svenska folket allt rörande sina konsumtionsmönster, sin livsstil och sina medieval. Med mer än 40 000 intervjuer årligen med personer i åldern 16–80 år så är Sifo ORVESTO Konsument en oöverträffad källa till information om människor och deras val, och som sådan används den av publicister, mediebyråer, reklambyråer, PR byråer och varumärkesägare. Det vanligaste sättet att få tillgång till informationen i Sifo ORVESTO Konsument är med ett abonnemang till analysverktyget Sesame, men det kräver resurser, framför allt i form av personal och tid. 

När behovet av insikter finns men resurserna är knappa, så är Sifo ORVESTO Insiktslabb en kraftfull tillgång.

Sifo ORVESTO Insiktslabb är en workshop där två erfarna konsulter från Kantar hjälper dig och utvalda personer från ditt team att besvara frågor som exempelvis de som vi nämner här ovan. Kantars konsulter är under dessa två timmar er kunniga bollplank med direkt tillgång till all Sifo ORVESTO-data. Under workshopen testar vi hypoteser, identifierar potentialen, beskriver marknaden och/eller målgrupperna, och/eller hjälper dig att lägga, eller förfina grunderna till, din kommunikationsstrategi.

Från Sifo ORVESTO Insiktslabb får du med dig, förutom mycket ny kunskap och insikter som du kan agera på, Sifo ORVESTO-data i form av tabeller i Excel. Data som du kan använda internt och externt.

Vill du boka ett Sifo ORVESTO Insiktslabb?  Hör av dig till oss!

 

Laura Macchi

Client Director

+46 701 842016

Charlotte Danielsson

Client Services

+ 46701842073

När behovet av insikter finns men resurserna är knappa, så är Sifo ORVESTO Insiktslabb en kraftfull tillgång. Från Sifo ORVESTO Insiktslabb får du med dig ny kunskap och insikter som du kan agera på.
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: