You are here

2021-03-03

Kritiskt läge för teamkänslan när distansarbetet blir vardag

Idag är inte geografiskt avstånd till arbetsgivaren längre ett hinder. Däremot är upplevd närhet och tillhörighet avgörande för medarbetarnas trivsel och hälsa – och därmed organisationens framgång. Läs om utmaningarna vi redan ser, hur ledarskapet måste förändras och vad som krävs för fortsatt engagemang.

Under pandemiåret 2020 blev hemarbete vardag i alla yrken där det var möjligt. Mot slutet av året distansarbetade Sveriges yrkesverksamma befolkning i genomsnitt 60 procent av arbetstiden. Hos vissa av de arbetsgivare som anlitar oss är andelen ännu större, där sker nästan hela verksamheten från hemmet. Graden varierar över landet, där Stockholm toppar distansarbetet medan norrbottningar jobbar minst på distans. Mycket fungerar bra men 55 procent upplever att distansarbetet går ut över teamkänslan och den upplevelsen har ökat med 200 procent från februari till november 2020. (Källa: Det hybrida arbetslivet, Tele2 och Kantar Sifo)


Allt fler arbetsgivare planerar en tillvaro post-pandemin där mixen av distansarbete och fysisk närvaro kommer vara den nya verkligheten – det ”hybrida arbetssättet”. De positiva aspekterna av att kunna erbjuda flexibilitet som passar livet, med minskade restider till och från jobbet, ger en bättre balans och upplevs värdefullt av medarbetarna.

Men det hybrida arbetssättet för med sig nya eller förstärkta utmaningar, vilket vi redan ser i de mätningar vi hjälper andra arbetsgivare med:

 • Samarbetet över gränser försämras
 • Innovationsförmågan är inte lika god
 • Medarbetare känner sig mindre involverade
 • Stressnivån ökar när hela livet är inom hemmets väggar
   

Vi kan visserligen vara hyperproduktiva när varje dag innebär en högre andel effektiv arbetstid, men nu blir behovet påtagligt att kunna sätta och upprätthålla gränser.

Ledarna uttrycker i sin tur utmaningar när de inte möter medarbetarna fysiskt: Hur ska de tillräckligt kunna:

 • ge spontan feedback och uppmuntran,
 • säkra välmåendet och fånga upp signaler på motsatsen,
 • bygga teamkänsla och tillhörighet eller
 • bara vara social?
   

I en arbetsvardag präglad av geografisk distans från varandra behöver varje ledare medvetet säkra sitt fokus. Vi skickar med fyra grundstenar för ett gott distansledarskap.


Det här löser sig inte själv. Just nu hjälper vi många arbetsgivare att enkelt följa upp läget för att säkra ett gott distansarbete, med snabba pulsmätningar som ger insikt i medarbetarnas vardag och vad ledarna behöver lägga extra tid och kraft på. För med det nya arbetslivet, det hybrida arbetssättet, är inte geografiskt avstånd till arbetsgivaren längre ett hinder. Nu är upplevd närhet och tillhörighet kritiskt för både trivsel, hälsa och organisationens framgång. 
 

Hör av dig till oss om du vill ventilera tankar, lösningar eller höra hur andra arbetar. Vi har över 15 års erfarenhet och många verktyg i lådan för ett framgångsrikt distansarbetsliv.

Mathias Axelsson

Client Director

070-184 21 76

Katarina Önell

Client Director

070-184 22 82

Share Image: 
Distansledarskap