You are here

2016-12-19

Framgångsrika chefer vågar vision och visar närvaro – är du en av dem?

Visst håller det svenska ledarskapet fortfarande hög klass men det har inte vad som behövs för att lyckas i framtiden. Därför backar vi i internationella rankinglistor. Har du vad som krävs för att tillhöra nästa generation svenska toppledare?

Svenskt ledarskap är bra och något att vara stolt över: vi delegerar, vi visar tillit. Det ger framgångsrika organisationer och företag.

Och det är en bra grund, men vi fattas något. Om vi vill lyckas i den nya, snabbare, digitala och geografiskt obundna världen måste vi utveckla de egenskaper som vi hittills varit sämre på:

Tre punkter svenska ledare måste bli bättre på

 1. Krispiga visioner som får medarbetarna att vilja mer
  Här pratar vi inte om mål – det är svenska chefer bra på. Vi pratar ledstjärnor, det som får tanken att lyfta och motivationen att stiga.

   

 2. Snabba, effektiva depåstopp som samlar trupperna och ger ny fart
  Tänk ett närvarande ledarskap som ser och vet att samla rätt trupp snabbt för att korrigera och kommunicera en kursändring. En lägeskoll, nya beslut och en chef som avslutar med ett ”be careful out there”. Läs noga: det handlar inte om måluppföljning, kontroll eller avvikelsehantering utan snarare om en kraftsamling, ett omtag.

   

 3. Ett kommunikativt ledarskap som får var och en att känna sig viktig

  Tätare kontakt, mer dialog och mer feedback är nycklarna. Det ökar kravet på en närvarande chef, fortfarande delegerande, men kanske mer delaktig på kommunikativ nivå.

Riskerna: Missförstå oss rätt

Närvaron och depåstoppen får inte misstas för att man skulle återta den kontroll som ett delegerat ledarskap innebär. Det blir kontraproduktivt.

Ytterligare en utmaning är att det nya ledarskapet tar tid. Det betyder örat mot marken och högre närvaro. Den delegerande svenska chefen har ofta satt som mål att inte behövas själv. Det är bara att glömma. Desto viktigare då att tänka till hur man arbetar i övrigt, för att inte ta slut själv.

Nya tidens ledarskap passar lika bra för millennials

Samtiden är snabb. Den är digital, viral, social och det nya ledarskapet måste vara anpassat för de snabba, tvära kasten utan att för den skull förlora siktet. Det nya ledarskapet passar också därmed bättre för den nya generationen medarbetare, millennials.

Och vad vet vi om det här? Mycket, faktiskt. Kantar Sifo har studerat stora organisationer över hela världen. Vi bistår också med konsultstöd i många olika typer av organisationer och branscher. Sammantaget har det gett oss en bra bild av vart ledarskapet i Sverige är på väg. Baserat på fakta.

Maria Rosengren

Business Unit Director

0708-698074

Brinner för ledarskapet i sig och för organisations- och ledarutveckling, förändringsledning & mentorskap

Share Image: 
istock_000056287856_double.jpg