You are here

2019-04-30

Att utvecklas eller avvecklas, det är frågan

Om framgångsrik insiktsdriven innovation

Att ständigt vässa och utveckla sitt erbjudande är som att ge vatten till sina krukväxter, det vill säga helt nödvändigt för tillväxt och för att motverka uttorkning och vissnade visioner. Att göra det på rätt sätt avgör om det blir lyckat eller ej.

Det är nu 160 år sedan som Charlos Darwins bok ”om arternas uppkomst” publicerades. Det är en bok som revolutionerade människans världsbild när det gäller utveckling, och samma typ av resonemang kan appliceras även på de varor och tjänster som vi människor efterfrågar, nyttjar och gläds över. Den som inte utvecklas blir avvecklad.

 

Receptet på framgång

De tråkiga nyheterna är dock att det stora flertalet av nya idéer och produkter som lanseras blir inga lavinartade framgångar, sanningen är tvärtom att de flesta inte blir någon framgång alls. Ändå måste vi fortsätta försöka, fortsätta utvecklas. Det vinnande receptet för att öka sannolikheten för framgång är: 

1. Att sluta tänka så mycket inifrån och ut

2. Att utgå från våra kunders önskemål snarare än våra egna möjligheter och 

3. Att gå utanför vår egen komfortzon.

 

Snabb takt

I en värld med allt högre utvecklingstakt när det gäller tekniska landvinningar och efterfrågan på upplevelser i stort och smått, finns det inte heller tid för att sitta på kammaren och fila på vad man hoppas är det perfekta erbjudandet. När du väl är nöjd och sticker ut näsan i verkligheten kommer du att upptäcka att dina kunder redan tittar efter andra lösningar och söker andra upplevelser.

 

Insiktsdriven Innovation

Receptet på framgång är alltså ett utvecklingsarbete som är baserat på kundinsikter och som är agilt. Steve Jobs har hävdat att man inte kan fråga sina kunder vad de vill ha, och det är ofta sant. Framgångsrika och banbrytande innovationer har vi svårt att uttrycka vårt behov av innan vi ser dem, däremot förstår vi när de väl är framtagna att vi vill ha dem och ibland har vi till och med svårt att förstå hur vi någonsin klarade oss utan dem i vår vardag. Men att basera ett utvecklingsarbete på kundinsikter betyder inte att fråga sina kunder vad de vill ha, det betyder att lägga pusslet och förstå vilket behov och vilka önskemål dina kunder har på ett djupare plan. De allra flesta produkter och tjänster vi använder ger oss en upplevelse och en känsla, och det är den vi vill åt, inte produkten som sådan. Den är bara ett verktyg för att ge oss sagda upplevelse och känsla. Enkelt uttryckt; vi vill inte ha en lampa; vi vill ha det ljus som lampan ger oss.

Läs mer här om hur vi kan hjälpa dig säkerställa en utveckling förankrad i kundinsikter. För alternativet att inte utvecklas finns inte

Fun fact: Charles Darwin gifte sig med sin kusin och tillsammans fick de 10 barn, vilket ur ett utvecklingsperspektiv naturligtvis inte är optimalt.

Prenumerera på vår blogg om innovation och få tips och råd som hjälper dig att utveckla ett attraktivt erbjudande för morgondagens kunder!

Cecilia Platzack

Senior Advisor

0704-181625

Share Image: 
Framgångsrik innovation