You are here

2018-02-22

Att bygga trovärdighet

Emotionellt tydlig + konsekvent = trovärdig

Vi hör hur trovärdighet och anseende är allt mer aktuella ämnen för våra kunder, vare sig det handlar om kommersiella varumärken eller myndigheter. Inte oväntat i en tid då var och en av oss måste anta ett mer kritiskt förhållningssätt till den stora mängd information som söker vårt engagemang. På marknaden drivs vi av känslobaserad uppmärksamhet, det vill säga vi uppmärksammar den information som talar till system 1 i våra hjärnor. Som nobelpristagaren Daniel Kahneman beskriver det, den instinktivt snabba emotionella kognitiva förståelsen, omedveten och automatiserad.


Och här finns lösningen! Vi vill ha gott anseende och vara trovärdiga. Vi vill kommunicera relevanta budskap som gör avtryck. Vi vill få uppmärksamhet. Hur? Genom emotionalitet. Den ger uppmärksamhet och engagemang - den talar till system 1. Och emotionaliteten måste vara tydlig och sammanhållen. Det ger trovärdighet och bättre anseende – då förstår alla bättre vad vi står för, vi signalerar en stark identitet med distinkta värderingar.


Vi ser också hur det hålls återkommande seminarier och temadagar om hur viktigt det är att använda rätt uttryck. Det vi inte ser är svaren på vad som är rätt uttryck. Javisst vi måste ha rätt röst, men vilken är vår röst? Och vilken är vår röst i ett särskilt ämne? Och vilken är vår röst i ett särskilt ämne i en viss kanal? Svaret får vi genom semiotik. Semiotiken är en forskningsmetod som behandlar allt som kommunikation. Budskap tolkas genom kulturella, historiska och sociala koder – genom våra val av ord, färger, former, gester, ljud, röstlägen, dofter, materialval och så vidare utstrålar vi en tonalitet, en smak. Den förklarar vem vi är, vad vi står för, vårt perspektiv och våra drivkrafter. Är vi utmanande? Är vi vardagliga? Är vi välkomnande? Är vi självsäkra?


Vi behöver behandla alla former av sinnesintryck på samma sätt som det vi ser och hör. Även om det visuella är helt rätt och tilltalar rätt målgrupp, kan andra sinnesintryck som fel ljud eller doft få oss att vända i dörren. Genomtänkta upplevelser kan däremot både väcka uppmärksamhet och stärka förtroendet. Båda delarna har sitt ursprung i att vi använder våra sinnen för att uppleva, tolka och förstå världen. Om syn, doft och ljud inte är synkade, litar vi inte på budskapet. Säkert kan många av oss relatera till besök i butiker, där entrén signalerar att här finns en massa spännande erbjudanden – men när du går in ser allt ut som den alldagliga, lågmälda butiksmiljön. Eller när en förpackning bär starka färger och dynamiska linjer och mönster – men produkten inuti smakar milt och tryggt. Eller när fasaden till en restaurang lockar in dig till en mysig, stillsam middag – men väl inne är det stökigt, högljutt och trångt. För att inte tala om när våra politiker uttrycker sig på ett sätt som går stick i stäv med partiets värderingar – vare sig det är på instagram, i tv-debatten eller genom publiciteten. Ett framgångsrikt varumärke behöver hålla genom alla kommunikativa led. Autenticitet bedöms på alla nivåer, i alla kanaler och genom alla sinnen.

 

Vill du veta mer om hur just du blir mer trovärdig? Hör av dig till oss i Sensemiotics!

Share Image: 
Kantar Sifo sensemiotics trovärdighet