You are here

2019-10-23

5 tips för att veta om din nya produkt eller tjänst kommer att lyckas

Många nya produkter och tjänster misslyckas och alla felsatsningar kostar företag enorma summor tid och pengar. Men det går att förutspå bäringen i nya idéer och optimera dina chanser att lyckas med lanseringen, om du testar dem i mindre skala först. Här kommer fem grundläggande tips;

1. Testa på kategorianvändare

Vår grundrekommendation är att testa din produkt- eller tjänstekoncept på kategorianvändare, alltså en mix av dina nuvarande kunder och de som idag väljer konkurrerande produkter.

2. Mät rätt saker

Mät alltid köpintentionen, det vill säga hur stort köpintresset är. Det är också viktigt att mäta förståelsen, det vill säga om dina potentiella kunder upplever att idén är tydlig och förstår vilket behov den kan lösa.

Andra faktorer som är viktiga att mäta är i vilken utsträckning det känns trovärdigt kopplat till ert varumärke och om det upplevs som nytt och spännande. För att möjliggöra förbättringar är det också viktigt att veta vilka delar i konceptet som lockar och vad som upplevs som barriärer.

3. Mät på rätt sätt

Det finns många olika metoder för att testa koncept och det går att testa idéer i både fysisk form och i konceptuell form.

Om ditt huvudsakliga behov är att förutspå marknadspotentialen och få validerade siffror så är det ofta bättre att testa den nya produkten eller tjänsten på ett större antal personer med frågor som har slutna alternativ bestämda på förhand.

Om du däremot är ute efter att få en djupgående förståelse för hur din målgrupp tänker kring ett koncept så är det mer lämpligt med ett mindre antal personer. Då undersöker du deras uppfattningar mer på djupet genom öppna frågetekniker. Du kan också kombinera olika metoder och arbeta enligt en iterativ process där du presenterar ditt koncept för målgruppen och sedan förfinar och justerar utifrån den feedbacken du får.

4. Ta reda på vem som visar köpintresse

Det är också viktigt att veta VEM det är som triggas av konceptet för din nya produkt eller tjänst. Om till exempel nya kunder visar större köpintresse än nuvarande kunder så indikerar det potential att vinna marknadsandelar.

Om däremot egna kunder visar större köpintresse än konkurrentkunder så indikerar det på möjlighet att öka lojalitetsgrad och share of wallet. Men det kan också betyda att ditt nya koncept kommer att kannibalisera på era existerande produkter eller tjänster.

5. Avgör om det är rätt timing

Rätt timing är något bland det svåraste och viktigaste när det gäller nya produkter och tjänster. I snabbföränderliga branscher räcker det ofta inte att ta reda på hur dagens kunder uppfattar ditt koncept. Konceptet måste också gå hem hos de kunder som vi kan förvänta oss kommer att ha det största inflytandet på framtidens utveckling inom din kategori/bransch, de så kallade Future Shapers.

Genom att titta närmare på deras beteenden och attityder kan man förutspå den framtida potentialen hos det nya produkt- eller tjänstekonceptet och vad som eventuellt behöver förbättras innan lansering.

Sammanfattning

Genom att testa bäringen i nya produkter eller tjänster innan lansering, kan du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt förutspå potentialen i den nya idén. Då minskar du risken för fellanseringar och får en chans att förbättra ert erbjudande innan det når marknaden.

Ett smart strategiskt drag kan vara att inte bara mäta köpintresset för dagens kunder, utan även de kunder som förväntas ha det största inflytandet på framtidens utveckling inom er kategori/bransch. 

 

Vill du ha hjälp att testa bäringen i dina idéer för nya produkter och tjänster? Läs om vårt erbjudande och lär dig mer om hur du kan testa här!

 

Prenumerera på Kantar Sifos blogginlägg om Innovation och få tips och råd som hjälper dig att utveckla ett attraktivt erbjudande för morgondagens kunder!

Share Image: 
Boy with wings