You are here

2018-10-19

Videogate och transparens på marknaden

Få i branschen har undkommit det senaste offret för bristande transparens i mediemarknaden.

För de som inte följt med så kan man kort sammanfatta det som att Facebook anklagas för att under lång tid känt till att deras mätningar av konsumtion av videos haft grava fel. Facebooks estimat på överskattningen hävdar att det rör sig om överskattningar på mellan 60-80 %.

De sökande i den rättsliga processen hävdar å sin sida med stöd av interna Facebookdokument att den korrekta överskattningen kan vara allt mellan 150 till 900 % överskattning.

Nedan syns ett antal av de tweets som skjutits ut i cyberrymden under de senaste timmarna. Ur ett kommunikations- och medieperspektiv tycker jag att det finns två huvudsakliga lärdomar.

Transparens är nyckeln till ett välfungerande ekosystem
Att ställa sig utanför transparensens skarpa sken och istället skapa egna ”blackbox”-lösningar skjuter hela kommunikationsbranschen i sank. Egna lösningar är självklart i sig inte negativt men de kan inte få tillåtas att ersätta jämförbarhet.

Luddigt dokumenterad ovaliderad data ställer orimliga krav på mottagarna av datan. Att tala om transparens och sedan dra sig ur transparenta lösningar är helt oacceptabelt. Det riskerar också att leda till felaktiga beslut som påverkar företag och människor.

Som en parentes i sammanhanget kan jag säga att bara igår kväll hade Mediafacts öppet hus.Mediafacts som drivs av Kantar Sifo, ComScore och TS har taglinen Transparent, Kvalitetssäkrad och Aktuell data. Idag redovisas just sådan data från dessa aktörer - men lek med tanken på en värld där vi kunde inkludera andra ”valuta”- undersökningar i samma portal. Då är vi som bransch på väg någonstans.

Följ siffrorna – men se till att det är rätt siffror
Den andra lärdomen är att felaktiga siffror kan få grava konsekvenser om vi bara accepterar dem utan kritiskt tänkande. I en av tweetsen ovan beskriver Matt D Pearce, journalist på LA Times, hur det i det här fallet varit så att uppblåsta videosiffror har fått nyhetsorganisationer att okritiskt gå all in på Facebook videospåret (såklart inte i Sverige men i andra länder).

Konsekvensen har blivit neddragningar av annan personal men så visar det sig att smulorna man följt i sanden inte ledde till en gyllene skatt utan till ett gigantiskt slukhål.

I sammanhanget håller vi precis på att analysera resultaten ur en ny undersökning som just genomförts. Undersökningen heter Trust In NewsMedia och visar hur förtroende för nyhetsmedia hänger ihop med mediets rapportering av nyheter. Djup och reflektion leder till förtroende. Förtroende leder till rekommendation. Rekommendation leder till möjlighet att ta betalt för nyheter och så vidare.

Min kollega Tobias Myrbäck påpekade nu på morgonen hur Videogate stämmer med resultatet ur Trust In NewsMedia. På frågan om hur man i den digitala världen föredrar att konsumera nyheter så svarade 73 % att de föredrog skriftliga nyheter och 9 % föredrog videoformatet. Övriga var indifferenta.

Detta betyder inte att video är fel, för det är det absolut inte, men det betyder att det är bättre att använda en transparent och validerad karta om det är viktigt för dig att komma fram till rätt destination.

Följ siffrorna – men se till att du följer rätt siffror.

Share Image: 
Videogate och transparens på marknaden