You are here

2024-02-15

Vegetarianernas favorit-vegomärke, oumbärliga mediatjänster och hushållens mediakostnader

ORVESTO Konsument 2023:3 är lanserad

Varje ORVESTO-omgång har ett antal frågeområden som endast finns i just den undersökningen. I den tredje och sista ORVESTO omgången varje år så har vi bland annat frågor om hushållens mediakostnader och inköpsvanor av livsmedelsprodukter som specialområden. Totalt mäts kännedom och inköpsfrekvens för över 300 livsmedelsvarumärken i ORVESTO Konsument 2023:3. Förutom detta så frågar vi även om vilka genrer man är intresserad av på bio, fritidsboende, reklamblockerare och digitala brevlådor. 

Vilka varumärken för vegoprodukter föredrar vegetarianer och allmänheten?

Nästan 10% av Sveriges befolkning 16-80 år är vegetarianer (de instämmer helt i påståendet ”jag föredrar vegetarisk kost”). I 2023:3 har vi lagt till två ytterligare vegetariska varumärken ”Findus Green Cuisine” och ”Peas of Heaven” i kategorin vegoprodukter. Med anledning av detta så har vi tittat lite närmare på preferenserna för de vegetariska varumärkena bland vegetarianer.  

Quorn är det varumärke som är mest känt bland vegetarianer och även bland alla (92% kännedom respektive 68%). Vegetarianernas främsta varumärke är dock inte Quorn utan Anamma. Anammas kännedom är nästan lika hög som för Quorn men en större andel av vegetarianerna köper Anamma och framför allt så är Anammas lojalitet väsentligt högre än för övriga varumärken inom kategorin, (50% för Anamma vs 30% för de högsta bland övriga varumärken). Vår nykomling ”Peas of Heaven” är fortfarande lite av en hemlighet bland vegetarianerna. Kännedomen är endast 23% bland alla, medan 67% känner till märket bland vegetarianerna. Lojaliteten för ”Peas of Heaven” är dock hög bland både vegetarianer och allmänhet, de som känner till ”Peas of Heaven” köper också ofta.  

Grafen visar kännedom och lojalitet på vegetariska livsmedelsvarumärken. Analysen är gjord på målgruppen vegetarianer.

Prenumerationstjänsterna som är oumbärliga för hushållen

I den tredje ORVESTO-omgången varje år frågar vi om hur mycket pengar svenska hushållen spenderar på tillgång till olika typer av medier. Vi har skapat grupper av de som betalar 1 kr eller mer för tjänsten, uppdelat i hur hushållen ser på sin ekonomi.

Storlek på grupperna: 

Inte särskilt gott och Inte alls gott = 18% av befolkningen

Ganska gott = 58% av befolkningen

Mycket gott = 24% av befolkningen

Till höger ser vi de tjänster som man betalar för oavsett om man har det gott eller sämre ställt ekonomiskt. Vi ser att mobilabonnemang och internetuppkoppling har man oavsett ekonomisk situation. Streamingtjänster för rörlig bild påverkas mer av den ekonomiska situationen.

Nästan 60% av de med sämst självupplevd ekonomisk situation betalar dock för streamingtjänster för rörlig bild. Ju längre till vänster vi kommer i diagrammet desto större blir skillnaderna mellan det som har det sämst och bäst ställt ekonomiskt.

Den största skillnaden ser vi för prenumeration på morgontidning. Det är mer än dubbelt så stor andel som betalar för en prenumeration av morgontidning på papper bland de som har det bäst ställt, jämfört med de som anser sig ha en sämre upplevd ekonomisk situation (47% vs 21%). Anledningar till detta kan vara både ekonomisk möjlighet och prioriteringar. För de flesta är mobilabonnemanget och i viss mån internetuppkopplingen oumbärliga medan andra, som prenumeration på en nyhetstidning, inte är det.  

Hushållen lägger i genomsnitt 17 460 kr per år på tillgång till medier

Hushållens kostnader för tillgång till medier har totalt sett legat på en jämn nivå under de senaste åren. Men fördelningen mellan olika typer av mediakostnader har förändrats en hel del. Under 2023 spenderade ett svenskt hushåll i genomsnitt 1 455 kr/månad på medieköp, att jämföra med 1 424 kr/månad år 2018. Det bör poängteras att kostnader för streamingtjänster ljud-/e-böcker samt podcasts ej inkluderades i mätningarna 2018-2022. Exkluderar man streamingtjänster för ljud-/e-böcker och podcasts blir den månadskostnaden 1 407 kr/månad.

Hushållens kostnader för tillgång till streamingtjänster (film/tv) fortsätter att öka. Enligt ORVESTO Konsument 2023:3 lägger hushållen i snitt 222 kr/månad för tillgång till streamingtjänster (film/tv). Det är en ökning med 83% jämfört med 2018. Tittar man på de mediakostnader som har minskat mellan 2018-2023, är det framförallt kostnader för dagstidningar och magasin. Men även hushållens kostnader för mobiltelefoni har minskat något under de senaste åren.

Så här fördelas hushållens mediakostnader enligt ORVESTO Konsument 2023:3:

OM UNDERSÖKNINGEN

ORVESTO Konsument 2023:3 innehåller data och insikter om svenskarna, 16-80 år. Hur de lever sina liv, hur de konsumerar och vad samt hur deras relation till medier och användandet av olika kanaler för kommunikation i vardagen ser ut är exempel på frågor undersökningen svarar på. 

Undersökningen genomfördes under perioden 1 september – 31 december 2023. Totalt deltog 14 302 personer i denna undersökningsomgång.

Här hittar du räckviddsutveckling samt räckviddsrap­port för ORVESTO Konsument 2023:3

Kontakta oss på sesamesupport@kantarsifo.se om du vill veta mer.

 

Charlotte Danielsson

Client Manager, Kantar Media

+ 46 701 842073

Niklas Ekman

Client Director, Kantar Media

+46 701 842196

Share Image: