You are here

2022-11-28

Sia om reklamens framtid…

… är lika (o)möjligt som att sia om framtiden generellt. Men! Med ORVESTO-data vill jag försöka göra just detta. Häng med i mitt resonemang.

Jag jämför hur stor andel av våra allra yngsta respondenter, de som är mellan 16 och 19 år gamla, säger sig vara ganska eller mycket positiva till reklam i olika kanaler med motsvarande andel för alla svenskar 16–80 år.

Är det flera yngre som är positiva till reklam i den kanalen tolkar jag det som att den kanalen har potential, och tvärtom när det är färre yngre än allmänheten som är positiva till det.

Du ser hur gapet ser ut i grafen. Därför siar jag om att reklam på internet, i sociala medier, i mobilen och TV går en ljus framtid till mötes.

Jag tar detta ett steg vidare, och kollar om resonemanget håller genom att kika på motsvarande data för 2012 och stämma av mot hur annonsvolymerna (bruttopriser) –– har förändrats. För medieslagen till vänster i grafen nedan var andelen positiva till reklam i resp. kanal i 2012 års mätning högre bland yngre än allmänheten.

För medieslagen i grönt i tabellen nedan blev bruttoinvesteringar högre 2021 än 2012 (både med och utan justering för inflationen. Jag gör jämförelse med 2021 eftersom vi har data för hela året). Det är i princip samma medier som dem till vänster i grafen, dvs de medier som de yngre var mer positiva till. Resonemanget tycks alltså hålla.

Jag är högst medveten om att detta är ett förenklat resonemang. Men jag tänker också såhär: vi brukar säga att ungdomarna är vår framtid, och det gör vi av flera anledningar. Klichéer, visst, men de finns av en anledning. Och fakta. Dagens ungdomar är, bokstavligen, morgondagens framtid.

Varför är detta viktigt för dig som marknadsförare?

Kommunikation sker alltid, även i utmanande tider. Kommunikation bygger starka varumärken, och starka varumärken klarar av kristider, som den vi är mitt i, bättre. Det visar Kantars Brand Z-studie. Speciellt när du måste prioritera dina kanaler är det viktigt att välja med omsorg och tänka både nu och framåt.

Hör av dig till mig eller mina duktiga kollegor på Media by Kantar. Vi hjälper gärna dig att nå framgång i en värld i ständig förändring

Laura Macchi

Client Director, Kantar Media

+46 701 842016

Share Image: