You are here

2022-03-15

ORVESTO Konsument 2021:Helår

Igår släpptes ORVESTO Konsument 2021:Helår, Kantars stora målgrupps- och medieundersökning som löpande undersöker svenskarna 16-80 år. Undersökningen som baseras på över 39 000 intervjuer svarar bland annat på hur hushållssammansättning ser ut, vilka intressen, värderingar, konsumtionsmönster och andra vanor man har, liksom vilka medier såväl traditionella som sociala medieplattformar som används.

Då det är en omfattande undersökning som har genomförts under lång tid blir detta en stabil källa till kunskap för marknadsanalyser, målgruppsanalyser och annan relevant information – stabil data som kan hjälpa ditt företag att navigera även i oroliga tider.

Kanske blir det här sista nyhetsbrevet i samband med en lansering av ORVESTO Konsument där referenser behöver göras till pandemin och dess påverkan. Redan när vi släppte data för att summera helåret 2020 konstaterade vi att situationen i samhället och de restriktioner som har rått har förändrat sättet att leva för många svenskar som har behövt förhålla sig till ytterst ovanliga förhållanden. Något man bör ta i åtanke när man tittar på data som är insamlad under denna tid, även om det är lätt att glömma bort nu när samhället börjar återgå till det ”normala”.

Fortsatt digitalisering

ORVESTO Konsument 2021:Helår uppvisar vissa förändringar i data som sannolikt kan kopplas till hur vår vardag kom att förändras under pandemin, vilket har påverkat vissa av våra vanor, delar av vår konsumtion samt hur vi har sysselsatt oss för att få tiden att gå. En konsekvens av den sociala distansering som tillämpades under pandemin och att vi överlag var mer hemma är ett mer utbrett digitalt användande vilket särskilt syns i de äldre åldrarna (något vi även har berört i tidigare nyhetsbrev). När vi summerar 2021 ser vi en fortsatt utveckling på denna digitala trend.

Det digitala användandets uppsving har haft en påverkan på mediebeteendet t.ex. när det kommer till användandet av online video, streamad music och poddar. Men vi ser även en fortsatt ökning under 2021 när det kommer till att handla matvaror online liksom e-handelns utbredning.

Denna utveckling har även lett till att nya frågor bland annat rörande aktörer som tillhandahåller hemleveranser av e-handel och mat, liksom kännedom och användandet av digitala vårdgivningstjänster har tillkommit i undersökningen.

Ett sista exempel på något som har förändrats under pandemin är vår möteskultur. Många människor har arbetat hemifrån under denna period (i de fall det har varit möjligt) vilket medförde även att digitala möten blev en stor del av vardagen för många. I ORVESTO Konsument 2021:Helår uppgav hela 50% av alla mellan 20-64 år att de har videomöten en gång/vecka eller oftare, medan 39% har det flera gånger i veckan. När kontoren nu så sakta har vaknat till liv igen är detta en företeelse som sannolikt kommer att leva vidare och fortsätta att vara en relativt stor del av yrkeslivet för många, jämfört med hur det var innan pandemin.

Digitala videomöten är dock något som människor i alla åldrar har upptäckt under de senaste två åren, inte bara de som är en del av arbetsmarknaden. Bland personer i åldern 65-80 år uppger var femte person (20%) att de har videomöten en gång/månaden eller oftare.

 

Att navigera i en orolig värld

Den glädje och lättnad många kände av att lämna de restriktionerna vi har levt med bakom oss, har för många de senaste veckorna ersatts med en oro inför det krig som nu råder i Europa. I tider av oro blir behovet av kommunikation och information i samhället än mer viktigt – liksom att den information vi tar del av stämmer. Vi uppmanas samtidigt att vara försiktiga med vad vi delar, och att fundera på källan till det vi läser och ser exempelvis i våra sociala flöden.

Ovan beskrivs hur det digitala användandet har ökat för många under pandemin, och i ORVESTO Konsument 2021:Helår anger 3 615 000 personer att de delar eller skriver på sociala medier någon gång per månad eller oftare. Av dessa instämmer 57% något/helt med påståendet att de källgranskar artiklar/nyheter innan de delar dem på sociala medier. Samtidigt anger 27% av svenskarna (16-80 år) att de litar mindre på traditionella medier nu än för 12 månader sedan, medan 39% instämmer något till helt att det är svårt att urskilja vad som verkligen är sant i nyhetsflödet man tar del av.

I data ser vi att många svenskar fortfarande vänder sig till ”traditionella medier” för nyhetsinhämtning men mediekonsumtionen är, liksom hur vi tar del av nyheter mer specifikt, mer fragmentiserat än någonsin. Parallellt med detta är det många aktörer i samhället som vill ta ställning och förhålla sig till det som sker, och för vissa målgrupper är det sociala engagemanget hos företagen också väldigt viktigt.

I ORVESTO Konsument 2021:Helår ser vi att 66% av svenskarna instämmer något eller helt med påståendet; jag tycker att det är viktigt att företag jag handlar av tar ett samhällshällsansvar för en hållbar social och ekonomisk utveckling som är ett nytt påstående i undersökningen. Hur man har svarat i olika målgrupper ser olika ut. Om man ser t. ex. till generationer är frågan viktigare för de äldre målgrupperna, 71% av Baby Boomers instämmer i detta medan samma siffra för generation Z är 57%

Ovanstående är några anledningar till varför det är viktigt för såväl medier, myndigheter, organisationer och företag allmänt att lära känna sin målgrupp och dess mediekonsumtion för att kommunicera med den på rätt sätt och i rätt kanaler.

* Förutom de nämnda påståendena ovan finns i ORVESTO Konsument en mängd värderingspåståenden att tillgå som alla kan analyseras utifrån skräddarsydda målgrupper, demografiska variabler eller mediekonsumtion. Dessa är tillgängliga för de kunder som har tillgång till Life Values, en segmenteringsmodell baserat på värderingar.

 

Nya frågor i ORVESTO Konsument 2021:Helår

Vi strävar alltid efter att kontinuerligt utveckla ORVESTO-undersökningarna för att svara på de frågor som dagens marknadsförare, kommunikatörer, analytiker och affärsutvecklare brottas med dagligen. Undersökningsåret 2021 tillkom flera nya frågor i ORVESTO Konsument, varav nedanstående är med helårsbasen för 2021 (utöver de nya frågor som redan har nämnts ovan):

 • Butiksbesök: ny butik Decathlon
 • Butiksbesök övergripande: Vårdcentral har tillkommit
 • Sjukvårdstjänster digitalt: Kännedom, använt senaste 12 månaderna, skulle kunna tänka sig att använda dessa). I helårsbasen återfinns Doktor24, Doktor.se, Kry samt Mindler.
 • Kundklubb: Lidl Plus
 • E-handel: ny aktör, Lindex
 • Innehav i hushållet: Kolsyremaskin
 • Matkassar, två nya varumärken: HelloFresh och Simple Feast
 • Nya spelbolag: Jalla Casino, PlayOJO, Pronto Casino
 • Ny lott: 50/50 Lotten
 • Streamingtjänst: Comhem Play
 • Sociala medier: Antal vänner/följare TikTok
 • Mobiltelefon: Xiaomi
 • Mobil- och bredbandsoperatör: ny aktör, Penny
 • Försäkring: ny aktör, Svedea. Dessutom försäkringsfrågor uppdelade.
 • Huvudmediafrågan: frågan är övergripande uppdaterad med nya svarsalternativ.
  Gäller såväl för frekvens som tidsåtgång.
 • Touchpoints - ”köpt, egen och förtjänad media”. Svarar på vilka kanaler konsumenter har störst nytta av vid köp av olika varor och tjänster under sin köpresa (t.ex. företagens egna hemsidor, prisjämförelsesajter m.fl.). Kan analyseras mot 17 produkt-kategorier/branscher.

 

Här hittar du räckviddsutveckling samt räckviddsrapport för ORVESTO Konsument 2021:Helår.

Vill du veta mer? Kontakta oss på sesamesupport@kantarsifo.com. Vi är som vanligt extremt tacksamma för all form av löpande feedback.

 

Om undersökningen

ORVESTO Konsument är Kantar Sifos stora målgrupps- och medieundersökning. Här återfinns sociodemografi, konsumtionsmönster, mediebeteende och mediekonsumtion för svenskar i åldern 16-80 år. Såväl generell information om individer som demografi, intressen, aktiviteter och vanor samt mer “kommersiellt” intressanta parametrar såsom penningutlägg, frågor om bank och försäkring, internetanvändning, kundklubbar och e-handel. Undersökningen kartlägger även svenskarnas mediebeteende. Förutom frågor om hur man interagerar med olika mediekanaler mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio och utomhusreklam.

ORVESTO Konsument 2021:Helår genomfördes under perioden 1 januari – 31 december 2021. Totalt deltog 39 338 slumpmässigt utvalda personer i undersökningen.

Emma Spiik

Client Manager, Kantar Media

+46 701 842148

Share Image: