You are here

2023-12-05

Kantar Marketing Trends 2024

Vi avslöjar de 10 mest betydelsefulla marknadsföringstrenderna inför 2024.

Ta del av tio nyckeltrender som vi tror kommer ha en betydande inverkan på marknaden det kommande året och som erbjuder värdefulla insikter för företag att finjustera sina tillväxtstrategier

Marknadsföringstrenderna är resultatet av Kantars omfattande forskning, som kombinerar attityd- och beteendedata. Vårt team av experter har analyserat olika makro- och mikrotrender som påverkar dagens marknad och presenterar dessa på ett lättillgängligt sätt. Från beteende till kultur, från data till insikter, täcker vi några av de mest betydande trenderna som marknadsförare bör beakta.

Trenderna ger en unik inblick i konsumenternas förväntningar och de senaste utvecklingen inom marknadsföring. Det är en oumbärlig resurs för alla marknadsförare som strävar efter att skapa tillväxt och stärka sina varumärken.

De 10  trenderna 2024 avser:

  1. AI blir alltmer integrerat
  2. Kulturell anpassning är avgörande
  3. Varumärkeskontroll kontra cancel culture
  4. Fokus på uppmärksamhet och känslor
  5. Holistiska framgångsmått
  6. Radikal innovation för hållbar varumärkestillväxt
  7. Utmanare bryter igenom
  8. Premiumiseringens framväxt
  9. Sökandet efter liv bortom sökrutan
  10. Detaljhandeln blir en del av reklambranschen

Använd dessa trender som en guide för att optimera era marknadsföringsstrategier och förbli konkurrenskraftiga.

Läs mer om de 10 marknadsföringstrenderna här. 

Kantar Sverige

Share Image: