You are here

2017-02-20

Insikter om våra uppkopplade liv

Connected Life – världens största studie om våra uppkopplade liv, är Kantar TNS omfattande undersökning som täcker hela 57 länder och 91 % av den globala onlinepopulationen. Sverige är naturligtvis med. Vi har gått igenom det gedigna materialet och identifierat de 8 viktigaste insikterna för Sverige. Vi börjar med att presentera fyra av dem.

1. Internetpenetrationen fortsätter att öka, Norden är bland de mest uppkopplade områdena i hela världen och Sverige är störst!
Hela 94 % av svenskarna mellan 16-65 år är online minst varje vecka. Det innebär att onlinepopulationen i Sverige är väldigt heterogen, vilket ställer höga krav på bl.a. marknadsförare, kommunikatörer och medier att verkligen förstå målgruppens onlinebeteende. Läs mer om detta i ett av våra tidigare inlägg.

2. Sverige allt mer mobilcentriskt
Att vara mobilcentriskt innebär två saker: dels att vi har flera enheter som vi använder för att koppla upp oss (3,2 i snitt), dels att majoriteten (58 %) av tiden som vi spenderar online kommer från en mobil enhet. Det är intressant att se att vi är lika mobila oavsett ålder: andelen onlinetid som kommer från en mobil enhet är ungefär lika stor i alla åldersgrupper. I år ser vi också för första gången att smartphoneägandet går om PC/laptop: 94 % av onlinesvenskarna har en smartphone, och ”bara” 91 % en PC/laptop.

3. Ojämn varumärkesupplevelse online
Tack vare att vi använder flera enheter för att gå online, får vi ännu flera sätt att komma i kontakt med varumärken och företag. Detta ställer krav på just varumärkena och företagen att de ska leverera en konsekvent upplevelse på ett ökande antal touchpoints.

Connected Life visar att det inte alltid är så lätt att lyckas med det: bland alla 16-54 åringar har mer än var fjärde en ojämn upplevelse i sin kontakt med ett varumärke. De som är online kortast tid, de mellan 55-65 år, upplever inte detta i samma utsträckning. En slutsats skulle kunna vara att det är just onlineupplevelsen som är utmaningen, och det finns en risk att den kan ge upphov till viss frustration i målgruppen.

4. Linjär-TV är inte död
Trots att vi är så mobila som vi är, är det fortfarande linjär-TVn som är störst en genomsnittlig dag, både när det gäller andel som tittar på den och tid som vi spenderar på den. 

Läsa onlineartiklar, lyssna på streamat ljud och titta på streamad rörlig bild är bara några av de aktiviteter som vi kan göra på nätet. Något annat som vi ägnar vår onlinetid åt är sociala medier. Hur står de sig i onlinekonkurrensen, och vilka möjligheter och utmaningar möter varumärken där? Detta berör vi i ett kommande inlägg, om de andra fyra insikterna för Sverige. Stay connected!. 

Share Image: 
connected life 2017 Kantar Sifo