You are here

2024-03-25

ÅRSRAPPORT PODDAR 2023 – NYA INSIKTER OM DET VÄXANDE LJUDMEDIET

Nu har vi släppt årsrapport poddar 2023 som bygger på data från både Poddindex och ORVESTO Konsument. I denna utgåva av årsrapporten får du som vanligt insikter om poddlyssnande, målgrupper och kan ta del av trendspaningar. Rapporten innehåller också en jämförelse av den tekniska medieräckvidden för 2023 mot 2022.

Poddar når nästan 32 % av svenskarna på veckobasis och lyssnandet på poddar fortsätter att öka. 15 % lyssnar regelbundet på fler än 5 stycken poddar, vilket gör det möjligt att i flera shower nå sina lyssnare. Målgruppen som lyssnar på poddar växer sig allt större då lyssnandet går högre upp i åldrarna och har en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Snittåldern 40,7 år på poddlyssnarna är en ökning med 1 år sedan 2022. Poddlyssnarna har störst intresse av att lyssna på poddar inom genrerna Intervjuer, Underhållning och Samhälle/Dokumentär.

I vanlig ordning ökade den tekniska medieräckvidden över året generellt för alla distributionsplattformar i Poddindex. I grafen nedan kan man se utvecklingen för anslutna distributionsplattformar 2023 jämfört med 2022, vecka för vecka. De anslutna är Sveriges Radio, Acast, Bauer/Podplay och Podspace.

DE STÖRSTA PODDARNA 2023

Listan av de största poddarna i Sverige, baserat på teknisk medieräckvidd från Poddindex:

Den tekniska kommittén för Poddindex har enats i hur teknisk medieräckvidd ska mätas och branschen har gemensamt tagit fram denna gällande poddvaluta som gör det enkelt att jämföra poddar mot varandra på samma villkor. På så sätt kan den som köper annonsutrymme få en uppskattning om hur många ens budskap kan nå ut till.

Poddindex uppvisar podcasts, vilken distributionsplattform som distribuerar dem, vilket mediehus en podcast är kopplad till och till vilken genre podcasten hör. Användare av Poddindex kan filtrera ut samtliga poddar från en enskild Publicist eller Distributionsplattform.

NYANSLUTNA PUBLICISTER I PODDINDEX

Spöktimmens produktionsbolag Ek & Borg samt Polpo Play med poddar som Skäringer och Nessvold, Oväntat Besök hos Janne Josefsson och Syrran och jag har valt att ansluta som utgivare i Poddindex. Det innebär att deras varumärke exponeras i listan över podcasts samt att de får en egen samlingssida där enbart de poddar de arbetar med listas. Från 6 575 kr per kvartal kan nätverk eller enskilda producenter ansluta.

KALIBRERING AV PODDINDEX SIFFROR SYNKAS I SESAME FÖR RÄCKVIDDSKÖRNINGAR

I ORVESTO Konsument finns från och med mätningen 2023:1 tekniska räckvidder för poddar från de mediehus som ingår i Poddindex och även mäter sina poddar i ORVESTO, d.v.s Sveriges Radio, Bauer och Acast. Initiativet är ett samarbete mellan Kantar Media med Poddindex och dess medlemmar för att skapa en ökad jämförbarhet mot andra medieslag i mediaplanering och utvärdering av marknadsinvesteringar. Detta skapar mer synlighet och transparens för podcastmediet.

Användare av Sesame kan således ta fram målgruppsdata från ORVESTO Konsument för poddarna, skapa mediaplaner, paketeringar/ totala nettoräckvidder för t ex ett mediehus, analysera frekvenser och dubbeltäckning med mera. De siffror som anges för poddar baseras på tekniska enheter, istället för individsiffror, vilket annars är brukligt i Sesame. Genom kalibreringen av dessa siffror kan de användas som individmått med demografi vilket ger användarna större planeringsmöjligheter. Observera dock att det kan förekomma avvikelser sett till vad som är inrapporterat till Poddindex mot det som finns i Sesame.

PODDLYSSNARNA

Det är mycket stora skillnader på vilka målgrupper som lyssnar på olika typer av podcasts och olika genrer. ORVESTOs målgruppsdata ger möjlighet att skapa relevans i målgrupper med produkter, tjänster och varumärken. Dessutom skapar datan helt nya förutsättningar för produktionsbolagen att aktivt arbeta med djupare konsumentinsikt i det redaktionella utvecklingsarbetet.

Podcastlyssnarna lyssnar i högre utsträckning på annat ljudinnehåll såsom streamad musik och ljudböcker, än andra målgrupper. Man verkar helt enkelt tycka om att konsumera innehåll genom att lyssna. Därtill ser vi att nyhetssegmentet växer.

Här beskriver Anna Johansson, analytiker hos Sveriges Radio, deras målgrupp utifrån ORVESTO:

”Den typiska poddlyssnaren för Sveriges Radio under 2023 såg i stor utsträckning ut på samma sätt som tidigare. Sammantaget kan man säga att den typiska veckolyssnaren för Sveriges Radio generellt har något jämnare åldersfördelning och består av lite fler kvinnor än podcastlyssnaren generellt. Samtidigt finns inom den breda gruppen subgrupper som, oftast utifrån ålder, tar del av olika typer av innehåll och lyssnar via olika tjänster. En relativt stor andel av målgruppen lyssnar oftast via Sveriges Radio Play, och man lyssnar i större utsträckning än genomsnittet även på radio. Den breda lyssnarskaran till trots kan man även säga att den typiska Sveriges Radio-lyssnaren är mer intresserad av t ex nyheter/politik och kultur av olika slag jämfört med podcastlyssnare generellt”

Rapporten i sin helhet finns att läsa här

Vill du veta mer? Hör av dig till mig! 

Maria Grip

Digital Specialist, Media Audit

073-639 44 10

Share Image: