You are here

2024-03-15

2023 års TS-upplagor

Idag har 2023 års TS-upplagor släppts för den svenska dagspressen och samtidigt har ORVESTO Konsument 2023:Helår släppts för den svenska pressen.

All information finns nu i Kantar Medias analysverktyg mediafacts.se och på vår webbplats under audit rapporter och rapporter och undersökningar.

TS-upplagor dagstidningar 2023

Vi ser att dagstidningarnas transformation till digitala läsare fortsätter, vilket också avspeglas i TS-upplagorna. Där inkluderas både e-tidningsabonnemang och plusabonnemang, det vill säga e som är en digital kopia av papperstidningen och plus som är abonnenter som betalar för låst redaktionellt innehåll på webbplatsen. Vi visar dessa digitala exemplar både som varav-siffror i våra tabeller och i diagram i Mediafacts.

TS-upplagorna är stabila och i stort sett på samma nivå 2023 som 2022. Det beror på att den digitala andelen ökar markant och kompenserar för den minskade printupplagan. TS-upplagan för flerdagarstidningar (4-7 dgr/vecka) minskar totalt sett med ca 2 %. Den digitala upplagan (e-tidningen och plusabonnemang) ökar med drygt 11 % och kompenserat i stort sett för minskningen i print. Den digitala andelen är nu uppe i drygt 50 % av den totala TS-upplagan.

Motsvarande siffror för fådagarstidningar (1-3 dgr7vecka) är en minskning totalt sett på ca 4,6 %. Den digitala upplagan (e-tidningen och plusabonnemang) ökar med drygt 10 % och kompenserat till stor del för minskningen i print. Den digitala andelen är nu uppe i drygt 30 % av den totala TS-upplagan.

Nyhetsmedier och mediestöden

Det nya mediestödet träder som bekant i kraft den 1 januari i år. Totalt har ca 200 titlar sökt något eller några av de nya stöden (övergångsstöd, allmänt och utökat redaktionsstöd samt distributionsstöd). Vi på Media Audit har haft fullt upp och producerat över 150 mediestödsintyg som underlag till aktuella ansökningar.

Beslut om årets stöd kommer att tas av den  nya Mediestödsnämnden under våren i år.

Poddindex

Snart släpps Årsrapport Poddar för 2023, i vilken du kan ta del av hur utvecklingen ser ut för några av Sveriges mest populära poddar som återfinns i både Poddindex och ORVESTO Konsument. Håll utkik för att läsa om upplevt poddlyssnande, poddmålgrupper och trendspaningar.

I Poddindex har vi nyligen välkomnat två nya publicister/utgivare; Polpo play och Ek & Borg som har Spöktimmen. Polpo play ger bland annat ut Skäringer & Nessvold och Våra sanningar med Vivi & Carin.

Revisionskonceptet för poddar, Sample Audit, som appliceras på samtliga anslutna distributionsplattformar i Poddindex har gett goda resultat för de podcasts som genomgått granskning. Med tre nedslag 2023 har mer än 140 podcasts data granskats och validerats. Det ger en trygghet för alla som investerar i mediet i och med att publicerade uppgifter i Poddindex är verifierade. 2024 är alla anslutna distributionsplattformar harmoniserade med de mätregler som gäller för poddar. Fyra nya nedslag är dessutom planerade under året för kontinuerlig verifiering att den data som publiceras är korrekt.

IAB Gold Standard

Gold Standard har sitt syfte i att bygga en hållbar framtid för digital reklam med sina tre enkla men grundläggande mål – att minska annonsbedrägeri, förbättra den digitala reklamupplevelsen och öka varumärkessäkerheten/Brand Safety. Publicister, ad tech företag och Influencer Marketing företag som vill erhålla certifiering genomgår en revision av Kantar Media Audit. Gold Standard 2.0 lanseras nu under våren 2024.

Väl mött!

Lars Björkman

Affärsområdeschef, Media Audit

076-536 24 10

Share Image: