ORVESTO Näringsliv

I ORVESTO® Näringsliv beskrivs den yrkesarbetande svenskens mediekonsumtion, sociodemografi och konsumtionsmönster i åldern 21-65 år.

En postal medie- och målgruppsundersökning av det "arbetande" Sverige
ORVESTO® Näringsliv är en återkommande postal medie- och målgruppsundersökning av det "arbetande" Sverige. Medierna som mäts är hundratals titlar inom dagspress, affärspress, yrkes- och branschpress. Dessutom mäts TV-tittandet och radiolyssnandet på kanalnivå samt besöken på vissa webbplatser. Många medieföretag använder informationen ur mätningen för sin marknadsföring och försäljning. För mediebyråerna är ORVESTO® Näringsliv den dominerande informationskällan om målgrupper inom affärslivet.

Undersökningen omfattar alla yrkesarbetande som är 21-65 år och har en inkomst över 100 tkr. Urvalet görs slumpmässigt ur befolkningsregistret SPAR och undersökningen genomförs en gång per år.

Hör av dig så berättar vi mer!

Peter Callius

Affärsområdeschef – MEDIA

0701-842191

Expert på att förstå det komplexa sambandet mellan människor och medier.

Share Image: