You are here

2012-04-29

Den svenska miljökonsumenten

Denna analys är ett arbete i vår strävan att bättre förstå de svenske konsumenterna och deras förhållande till miljöfrågor. I en tid när alla företag syns vilja vara den gode gröne jätten och alla marknadskommunikation är fylld av grön argumentation är det viktigare än någonsin att verkligen förstå om och hur gröna de svenska konsumenterna verkligen är.