You are here

2023-12-05

Öka försäljningen genom meningsfulla och särskiljande kundupplevelser

3 tips för att öka försäljningen genom meningsfulla och särskiljande kundupplevelser

Nya globala studier från Kantar visar att 75% av styrkan i ett företags varumärke beror av kundupplevelser medan endast 25% på investeringar i betalda medier. Med kundupplevelser menas alla möten en kund har med ett varumärke, både digitala och fysiska. Samma studier visar att de varumärken som växer mest är exceptionellt bra på att leverera meningsfulla och särskiljande kundupplevelser. Vill du veta vad det innebär i praktiken? Ladda ner vår senaste broschyr.

Ladda ner broschyren här.

Läs mer

Jesper Rückertz

Senior Advisor Customer Experience, Stockholm

070-184 21 73

CXM rådgivare med 20 års erfarenhet av att stödja organisationer med kundstrategier, kundfeedbacksystem och kundresor för bättre kundupplevelser och ökad försäljning.