You are here

2015-05-01

Reklamundvikande i en digital brytningstid

I en uppföljning från 2008 års reklamundvikandeanalys konstaterar Peter Callius att reklamundvikandet fortsätter öka - ökningstakten är idag ca 1% per år. "Det är anmärkningsvärt med tanke på att nutiden kommunikatörer har idag större möjligheter att skapa relevant reklam i en relevant miljö än vad som var fallet tidigare".