You are here

2008-07-29

Build real advantage in a recession

Att få övertag i en lågkonjunktur - WPP och Research International har ställt samman en rad artiklar om hur man överlever svåra tider. Med den kraftiga turbulens vi nu ser på finansmarknaderna kan man fråga sig hur mycket värre det kan bli.