You are here

2020-12-04

Vägen mot ett hållbart och inkluderande arbetsliv, fritt från trakasserier

Samverkan för ett hållbart och inkluderande arbetsliv fritt från trakasserier startade 2018 på initiativ av Kantar Sifo.

Syftet är att med gemensamma resurser från olika parter samla, skapa och sprida kunskap om förekomsten av trakasserier på svensk arbetsmarknad.

Denna rapport sammanfattar:

1. resultatet från en kunskapskartläggning av samtida forskning (samla kunskap),

2. en undersökning* med den yrkesverksamma allmänheten (skapa kunskap).

 

Medverkande parter i samverkansarbetet

Unionen

Svenska Bankföreningen

LO

Handelsanställdas förbund

BAO, Bankinstitutens arbetsgivareorganisation  

Från forskarvärlden deltar

Fredrik Bondestam, Föreståndare för Sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Angelica Simonsson, Fil.dr. Göteborgs Universitet

Anna Nyberg, docent i psykologi, Stockholms universitet

Susanna Toivanen, professor i sociologi, Mälardalens universitet.

Jennie Bacchus Hertzman

Analytiker

070 184 21 90

Jennie är utredningssociolog med en bakgrund i forskarvärlden. -"Hur samhället och dess institutioner inverkar på människors liv har alltid varit ett stort intresse. På Sifo kan vi få djupare insikter och större förståelse för hur människor tänker".

Malin Grundqvist

Project Manager

0701-84 20 71