You are here

2020-12-04

Trakasserier bland den yrkesverksamma allmänheten

Undersökningen som redovisas i rapporten och även en kunskapskartläggning har finansierats genom ett initiativ från Kantar Sifo, "Samverkan för ett hållbart och inkluderande arbetsliv, fritt från trakasserier". BAO, Svenska Bankföreningen, Unionen, LO, Handelsanställdas förbund, och Trygghetsrådet har medverkat, i syfte att med gemensamma resurser samla, skapa och sprida kunskap om sexuella trakasserier på svensk arbetsmarknad. 

I samarbete med; Fredrik Bondestam, Föreståndare för Sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet; Anna Nyberg, docent i psykologi, Stockholms universitet; Susanna Toivanen, professor i sociologi, Mälardalens universitet.

I rapporten redovisas resultaten från två undersökningar som genomförts bland den yrkesverksamma allmänheten, i slutet av 2019 och början av 2018, strax efter #metoo-uppropen.
Kunskapskartläggningen är en sammanställning av relevant forskning genomförd av Angelica Simonsson (Fil. dr pedagogiskt arbete) vid Göteborgs universitet. Du hittar forskningsöversikten här.

Jennie Bacchus Hertzman

Analytiker

070 184 21 90

Jennie är utredningssociolog med en bakgrund i forskarvärlden. -"Hur samhället och dess institutioner inverkar på människors liv har alltid varit ett stort intresse. På Sifo kan vi få djupare insikter och större förståelse för hur människor tänker".

Malin Grundqvist

Project Manager

0701-84 20 71