You are here

2021-05-20

Diversity Month 2021 - Samverkan – för ett hållbart och inkluderande arbetsliv – fritt från trakasserier

Varför Diversity month
EU har utsett maj 2021 till en månad med fokus på mångfald och inkludering på våra arbetsplatser. Företag och organisationer runt om i Europa firar tillsammans det arbete som pågår i syfte att främja mer mångfald och driva på mer inkluderande arbetsmiljöer.

Oavsett om man redan arbetar aktivt med mångfaldsfrågor eller inte, är det här en chans för alla typer av organisationer i EU att stå upp för mångfalden och göra konkreta insatser. 

Nuläge
Idag är social hållbarhet del i FN:s globala mål för hållbara samhällen (Agenda 2030) som flera länder, företag och organisationer arbetar efter. Dock saknas det ofta kunskap och erfarenhet i hur det går att belysa mångfald och inkludering. Det vill vi ändra på.


Vad vi kan bidra med
Vi kan bidra med att öka medvenheten om olika sätt att följa upp mångfald och inkludering.

Detta gör vi med en rapportserie i tre delar på temat – Mångfald är kompetens i vilken form den än kommer. Maj 2021 avslutas med ett sammanfattande webinar där vi samlar röster som varit drivande i några av våra projekt.

I denna andra del lyfter vi insikter från arbetsmarknadens svar på #metoo, Samverkan för ett hållbart och inkluderande arbetsliv, – Fritt från trakasserier.

 

Webinar
Den 27 maj bjuder vi in till webinar om att följa upp mångfald och inkludering: "Mångfald är kompetens i vilken form den än kommer"

Samma dag bjuder även Kantar globalt in till ett webinar: "The power of inclusive portrayal in advertising"

Hanna Stolpe

Semiotician

076-5362215

Semiotiker och utbildad inom medie- och kommunikationsvetenskap. Inriktad på kvalitativ bild och textanalys. Specialintresse: idéhistoria och kultur.