You are here

2017-04-07

Anseendeindex Företag 2017

Anseendet som framgångsfaktor
Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av ett visst företag. Det berättar också om vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver företagen.
Ett gott anseende ger större frihet och goda förutsättningar att över tid vara framgångsrik i sin affär och skapa stolthet hos medarbetare. Men det ger också viktiga fördelar i kontakten med viktiga intressenter som kunder, politiker, blivande medarbetare, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Svenska Dagbladet skrev om årets anseendeindex för företag: "Företagen som svenskarna tycker bäst och sämst om"

En kort rapport hittar du via länken nedan. Kontakta gärna mig om du vill prata mer!