You are here

2021-10-21

Lag och ordning, miljö och skola viktigare för väljarna när pandemin klingar av

Kantar Public frågar löpande den svenska allmänheten om vilka politiska frågor de tycker är viktigast. Både 2020 och 2021 präglas av snabba skiften i allmänhetens prioriteringar, vilket hänger ihop med pandemins stora påverkan på samhället. För att en fråga ska påverka väljarnas inställning till partierna krävs det dock inte bara att den är viktig, det behövs också tydliga konfliktlinjer mellan partierna. Under hösten 2021 ser vi att flera sådana frågor håller på att växa i betydelse. Här följer de viktigaste frågorna för allmänheten just nu.

Sjukvården i fokus under pandemin – tappar något under 2021

Sjukvården tillhör ofta en av de viktigaste politiska frågorna för allmänheten. Under samtliga mätningar som Kantar Public har genomfört de senaste två åren ligger frågan i topp. Som allra starkast står sig sjukvården när pandemin pågår som värst. Därefter minskar dess betydelse något. Dessutom är den politiska konfliktlinjen inte lika tydlig som i andra frågor.

Lag och ordning på väg att blir allmänhetens viktigaste fråga

Lag och ordning växer sig successivt starkare genom hela perioden och ligger i vår senaste undersökning bara två punkter efter sjukvården i toppen av listan. Den omfattande publiciteten om gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar samt den efterföljande debatten gör att frågan står i centrum av svensk politik just nu.

Skolan stärker sin ställning 2021 – likvärdighet bakom mer intensiv debatt

Skola och utbildning ligger kvar på tredje plats bland allmänheten trots att frågan sällan stått i fokus av mediernas rapportering de senaste åren. Under hösten 2021 ser vi dock ett skifte mot en mer ideologisk och intensiv debatt om friskolor, det fria skolvalet och likvärdighet. Det gör att frågan kan komma att växa i betydelse framöver.

Klimat och miljö ökar i betydelse – energidebatten sätter mer fokus på frågan

Klimat och miljö ligger fyra bland de viktigaste frågorna hos allmänheten. Trots rapportering om översvämningar, skogsbränder och en allmän oro för klimatet har frågan svårt att nå toppskiktet. Men en förändring är troligen på gång. Allmänhetens intresse för energipolitik ökar kraftigt det senaste året, en fråga som ofta kopplas ihop med klimat och miljö. Samspelet mellan de båda frågorna kan troligen föra miljöfrågan högre upp på agendan.

Invandring och integration

Två frågor som redovisas separat och som ligger femma respektive sexa på listan över allmänhetens viktigaste frågor. De båda frågornas betydelse minskar under pandemins inledning men ser en tydlig uppgång under 2021. Slår vi dessutom ihop de båda frågornas resultat placerar sig invandring och integration bland de tre viktigaste frågorna hos allmänheten.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: