You are here

2022-05-13

Väljarbarometer maj 2022

S 32,6 (-0,4)
V 8,2 (-0,5)
MP 2,7 (-0,2)
M 20,8 (-0,4)
C 6,3 (-0,8)
L 3,6 (+1,2)
KD 5,6 (+0,7)
SD 18,1 (-0,1)

Maj präglas av Natodebatten 
Maj är fortsatt en exceptionell månad där Natodebatten ta stor plats men som inte flyttar väljare mellan partierna. Magdalena Andersson försvarar partiets starka position och hamnar med säkerhetsläget i centrum av politiken. Så om Natodebatten inte flyttar väljare bevarar säkerhetsläget i sig en stark position för S. Påsk-upploppen verkar inte ha haft någon större effekt på partierna. Möjligen skulle vi kunna ana en positiv sådan för KD men uppgången är för liten för att den skall vara signifikant så vi kan bara konstatera att den inte hade någon negativ effekt på KD. Den stora händelsen i maj är att vi ser en tydlig Johan Pehrson-effekt. Det kan vara en effekt av den senaste partiledardebatten. Det har gjort L-ledaren mer känd även om han fortfarande är ganska okänd, vilket vi kan se i partiledarförtroendet där många uppger att de inte har någon åsikt om honom. Vi kan nu vänta oss en mer intensiv inrikespolitisk debatt fram till valet. Det kommer för partierna att innebära både möjligheter och risker. I maj ser vi också hur gapet mellan S-sidan och M-sidan krymper. Den är nu bara 1,6 procentenheter. Det vill säga bara 0,8 procent av väljarna behöver byta sida för att det skall bli helt jämt - det är bara 50 000 väljare.


Liberalerna (3,6%) signifikant uppgång sedan april
Vi ser nu en tydlig Johan Pehrson-effekt. Partiet når visserligen inte 4 procent men ökar signifikant och ligger nu så nära spärrgränsen att de väldigt troligt kommer att få stödröster. Det gäller för L att de kan stödja denna ökning med att vara tydliga och lyckas i både utfrågningar och debatter. Johan Pehrson gjorde också bättre ifrån sig i senaste partiledardebatten än föregångaren vilket kan ha bidragit till ökningen. Partiet har nu starkt stöd inom SACO med 8,9 procent. I storstäderna når man hela 7 procent. Total har man fått drygt 70 000 nya väljare sedan april.


Socialdemokraterna (32,6%) fortsatt starkt stöd
Vi ser bara marginella förändringar för S i maj, krigssifforna från mars ligger kvar. Det finns heller ingen påverkan från Nato-debatten. Den verkar varken gynna eller missgynna några partier, möjligen med undantag för V. Partiet är fortsatt störst både bland män och kvinnor men fortsätter med sin tydliga opinionsövervikt bland kvinnor. I gruppen kvinnor över 50 år når man hela 41,5 procent. Tydlig störst inom LO där man når 41,5 procent. Frågan är vad som händer med debatten efter att Natoansökan är avklarad. Vilka frågor kommer då upp i debatten?


Centerpartiet (6,3%) tappat 25 procent av sina röster, lägsta värdet sedan mars 2016
Partiet har nu tappat drygt 25 procent av sina väljare från valet 2018.De väljarna har främst gått till S och M. Förlusterna är också större bland de yngre väljarna än de äldre. Fortfarande är det kvarvarande stödet är större bland de yngre än de äldre väljarna. Annie Lööf fick ganska dåliga betyg i den senaste partiledardebatten det kan ha medverkat till dagens låga siffror.


Kristdemokraterna (5,6%)
Uppgången för KD ligger precis på gränsen för signifikant uppgång men den skall vara större för att vara signifikant. Det innebär diskussionen om Ebba Busch uttalanden inte har någon negativ effekt på opinionssiffrorna. Om det har en positiv effekt kan vi med bestämdhet inte se i denna mätning. Fortfarande gäller att partiet ligger under siffrorna från valet 2018.


Moderaterna (20,8%)
Ligger kvar på nivån från april. Natodebatten är mer en intern socialdemokratisk debatt och påverkar inte M direkt. Snarare blockerar den andra debatter. Partiet är starkast bland förstagångsväljarna.


Vänsterpartiet (8,2%)
Partiet drar ingen nytta av sitt ställningstagande i Natofrågan. Man ligger nu nära sitt valresultat och långt från toppen i juni förra året. Överhuvud taget verkar partiet ha missgynnats av kriget i Ukraina och den säkerhetspolitiska debatten. Så de är nog rätt nöjda med att Natofrågan blir avklarad nästa vecka, även om de krävt en folkomröstning.


Sverigedemokraterna (18,1%)
SD verkar precis som V inte gynnas av det säkerhetspolitiska läget. Partiet verkar tappa inom LO där man nu bara får stöd från 23 procent av medlemmarna. Påsk-kravallerna borde normalt ha gynnat partiet men vi ser inga sådana effekter.


Miljöpartiet (2,7%)
Fortfarande långt från spärren. Insatserna i den senaste partiledardebatten fick genomgående låga betyg. Språkrören har också fortsatt svårt att vinna förtroende hos väljarna men MP:s väljarstöd avgörs i betydlig högre utsträckning än andra partiers under sista valveckan. Även just innan valdagen har många potentiella MP-väljare inte bestämt sig.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350