You are here

2020-11-13

Väljarbarometern november 2020

M 20,8 (+ 0,2)
L 3,2 (+/- 0)
C 7,7 (+/- 0)
KD 5,7 (- 0,2)
MP 4,2 (- 0,1)
S 27,0 (+ 0,6)
V 10,2 (+ 0,2)
SD 19,9 (- 0,3)
 

Coronastiltje i svensk politik
November månad innebär en tydlig Coronastiltje i svensk politik. Detta trots att många tunga frågor varit upp till debatt under hösten. LAS, migration, och ekonomi verkar inte ha inneburit några större förändringar. LAS kan dock ha inneburit en uppgång för V förra månaden. Denna uppgång ligger nu kvar. Det innebär att den nya partiledaren börjar med ett starkt opinionsstöd. Effekten av partiledarbytet kan man dock inte se omedelbart utan kommer att växa fram under de närmaste månaderna. Nooshi Dadgostar fick visserligen låga opinionssiffror i partiledarförtroendet i november men då skall man komma ihåg att hon för över en tredjedel av väljarna är okänd. Även bland vänsterväljarna är det var fjärde som inte har en åsikt om henne.   Stiltjen påverkar partierna olika. För L ökar säkert nervositeten ju närmare vi kommer valåret. Visserligen kan de peka på att KD låg ännu sämre till inför förra valrörelsen. Men trycket inifrån kommer att öka ju längre partiet ligger kvar på denna nivå.
 
Socialdemokraterna 27 %
Har sedan toppen i våras sjunkit men nu stannar denna nedgång upp. Partiet når fortsatt fler kvinnor (30,6%) än män (23,6%). V och SD är de partier väljarna främst går till men nästan lika många till något av de borgerliga partierna. När det gäller MP så går något fler från partiet till S än tvärtom. En viktig ingående ström är den från soffan, härifrån kommer 2 procentenheter till S.


L-krisen fortsätter 3,2 %
L ligger fortsatt signifikant under 4 procents spärren. Partiet har förlorat mycket bland SACO- medlemmar. De väljarna har i stor utsträckning gått till M. Sannolikt är det också från M som det är lättast att vinna tillbaka väljarna.  
 
Centerpartiet 7,7 %
C fortsätter strax under sitt valresultat. Partiet förlorar väljare till M och S.   
 
Moderaterna 20,8 %
Partiet förlorar väljare till Sd men får väljare från L och C, samt från soffan. Bästa grupp är unga män under 30 år (30%).
 
Kristdemokraterna 5,7 %
Tappar främst väljare till M. Partiet har lika många kvinnliga som manliga sympatisörer och har jämnt stöd över olika åldersgrupper.
 
Miljöpartiet 4,2 %
Miljöpartiet ligger för andra mätningen i rad över 4 procentspärren. Partiet förlorar väljare främst till S men vinner även väljare från S. Utbytet med de borgerliga partierna har numera nästan helt upphört.  
 
Vänsterpartiet 10,2 %
Låt oss titta närmare på Nooshi Dadgostars utgångsläge när hon nu tar över partiledarposten. Partiet ligger 2 procentenheter över sitt valresultat. Man samlar klart fler kvinnor (12,2%) än män (8,2%). Stödet är starkare under 50 år (12,7%) än över (7,3%). Bästa åldersgrupp är unga kvinnor under 30 år (20,2%).
 
Partiet når betydligt fler högutbildade (12,4%) än de med lägre utbildning. Partiet är det fjärde största partiet inom LO (10,8%) efter S, SD och M. V är ett storstadsparti (13,3 %) och har en stark ställning inom offentlig sektor (16,2%). Inom privat sektor stannar man på 8,1 procent. Väljarströmmarna går huvudsakligen mellan V och S men en mindre ström går också till och från MP.   
 
Sverigedemokraterna 19,9 %
Man kan notera att partiet har ett starkt stöd i Stockholms läns valkrets utanför Stockholms stad. Där uppgår nu stödet till 23,6 procent. I hela länet är siffran 17,6 procent. Det innebär att SD nu har lika många väljare i Stockholms län som i Skåne/ Blekinge även om andelen är större där.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350